Oluline info Terviseametilt koroonaviiruse kohta / Важна информация о коронавирусе от Департамента здоровья / Important information on coronavirus from the Estonian Health Board

Hea Eesti inimene!

Edastame kõige olulisema info koroonaviiruse kohta.

Koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktis haigestunud inimesega. Viiruse peamised sümptomid on peavalu, ninakinnisus, köha, väsimus, lihasvalu, nohu, kurguvalu ja palavik. Raskematel juhtudel võivad tekkida hingamisraskused, rindkere valud, häired kõnes ja liigutustes.

Koroonaviiruse eripära on, et haigestunud inimene võib olla nakkusohtlik mitu päeva enne sümptomite teket. Nii võid eneselegi teadmata viirust levitada ja hiljem on sageli juba võimatu selgeks teha, kellega nakkusohtlikul perioodil kokku puutusid. Kõige enam ohustab koroonaviirus eakaid ja nõrgema tervisega inimesi.

Selleks, et kaitsta viiruse eest ennast, oma pere ja sugulasi, sõpru ning kolleege, saame ise teha lihtsaid asju, mille mõju on väga suur:

1.      Hoia vahet! Parim viis nakatumise vältimiseks on hoida teistest inimestest ohutut vahemaad (vähemalt 2 meetrit). Niiviisi on väiksem tõenäosus, et haigestunud inimeselt jõuavad piisknakkuse nähtamatud osakesed sinuni. Kinnistes ruumides tasub olla võimalikult väikese seltskonnaga ja hajutatult.
2.      Laadi Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.tehik.hoia&fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4>  või App Store <https://apps.apple.com/app/id1515441601?fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4> ’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA! Äpp hoiatab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviirusesse haigestunud inimesega. Samuti saad rakenduse kaudu anonüümselt teavitada teisi, kui oled ise haigeks jäänud. Äpi kasutamine on privaatne ja turvaline. Saadetud teavitused ei ütle millal, kui kaua ja kus kasutaja nakatunuga kokku puutus ning seega ei ole ka võimalik selle põhjal tuvastada, kes oli nakatunu. Seda infot ei saa ka riik, äpi tootja, telefoni tootja ega ükski teine rakenduse kasutaja.

Turvakaalutlustel on HOIA kasutamine piiratud viimase viie aasta jooksul toodetud telefonidega. Android telefonidest sobivad seega kõik telefonid, mis toetavad Android 6.0 operatsioonisüsteemi. Apple’i telefonidest sobivad kõik, mis toetavad iOS 13.5 operatsioonisüsteemi (alates iPhone 6S). Tutvu HOIA rakendusega lähemalt veebilehel www.hoia.me <https://www.hoia.me/> . Õigeaegne hoiatus võib päästa kellegi elu. Soovitame kõigil rakenduse alla laadida.

3.      Haigena või lähikontaktsena püsi kodus! Kui oled haige või olnud koroonapositiivse inimesega lähikontaktis, jää kohe koju. Koroonaviiruse kahtluse korral helista oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 ja küsi nõu. Vajadusel suunab arst sind koroonaviiruse testimisele. Ära mine koroonaviiruse kahtlusega EMOsse, seal võid ohustada teisi inimesi.
4.      Kanna maski! Mask peab katma nii nina kui ka suu. Hoolitse, et ka sinu teistel pereliikmetel on mask alati kaasas.
5.      Pese käsi! Enda ja oma lähedaste nakatumisriski saab oluliselt vähendada sageli ja hoolikalt käsi pestes. Ära puuduta pesemata kätega oma suud, nina ega silmi. Tervita teisi inimesi kätlemata.

Terviseamet
www.terviseamet.ee <https://www.terviseamet.ee/et>

Дорогой житель Эстонии!

Делимся с вами самой важной информацией о коронавирусе.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с инфицированным человеком. Основные симптомы вируса – это головная боль, заложенность носа, кашель, усталость, мышечные боли, насморк, боль в горле и повышенная температура. В более тяжелых случаях может возникнуть затрудненное дыхание, боль в груди, нарушение речи и движений.

Особенность коронавируса в том, что инфицированный человек может заражать других за несколько дней до появления симптомов. Таким образом, вы можете передать вирус другому человеку, потом трудно вспомнить с кем вы контактировали во время периода, когда были заразны. Коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей и людей с более слабым здоровьем.

Чтобы защитить себя, свою семью и родственников, друзей и коллег от вируса, мы можем соблюдать простые правила, которые имеют большое влияние:

1.      Держите дистанцию! Лучший способ предотвратить заражение – это держаться на безопасном расстоянии от других людей (не менее 2 метров). Это снижает вероятность того, что невидимые частицы вируса попадут на вас. В закрытых помещениях необходимо находиться как можно в меньшем кругу людей и рассредоточиться.
2.      Скачайте в Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.tehik.hoia&fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4>  или App Store <https://apps.apple.com/app/id1515441601?fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4>  мобильное приложение HOIA! HOIA предупредит вас, если вы были в тесном контакте с заболевшим, у которого подтвержден коронавирус. Если вы заболели, то вы также сможете анонимно оповестить других пользователей приложения, с которыми вы контактировали. Использование приложения конфиденциально и безопасно. В отправленных уведомлениях не указывается когда, как долго и где пользователь контактировал с носителем коронавируса, поэтому невозможно определить, кто именно из контактов болеет. Эта информация также недоступна для государства, производителя приложения, производителя телефона или любого другого пользователя приложения.

Исходя из соображений безопасности использование мобильного приложения HOIA доступно для телефонов, которые были произведены за последние пять лет. Поэтому телефоны Android, которые поддерживают операционную систему Android 6.0, подходят. Телефоны Apple, поддерживающие операционную систему iOS 13.5 (начиная с iPhone 6S) также подходят для скачивания приложения. Узнайте больше о приложении HOIA на www.hoia.me/ru. Своевременное предупреждение может спасти чью-то жизнь. Мы рекомендуем всем скачать приложение.

3.      Заболевшим или контактным оставайтесь дома! Если вы заболели или контактировали с человеком, который болен коронавирусом, немедленно оставайтесь дома. При подозрении на коронавирус свяжитесь со своим семейным врачом или позвоните на консультационный номер семейных врачей 1220 и спросите совета. При необходимости врач направит вас на тестирование. Если у вас есть подозрения на коронавирус, не ходите в отделение неотложной медицины, вы можете заразить других людей!
4.      Носите маску! Маска должна закрывать нос и рот. Следите за тем, чтобы у других членов вашей семьи всегда была с собой маска.
5.      Регулярно мойте или дезинфицируйте руки! Вы можете значительно снизить риск заражения себя и своих близких, если будете часто и тщательно мыть руки. Не трогайте грязными руками рот, нос и глаза. Обходитесь без рукопожатий.

Департамент здоровья
www.terviseamet.ee/ru

Dear Estonian resident,

We are sending you the most important information on the coronavirus. Coronavirus spreads from person to person via droplets, mainly in close contact with an infected person. The most common symptoms are headache, stuffy or runny nose, cough, fatigue, muscle pain, runny nose, sore throat and fever. In severe cases, one might develop breathing difficulties, chest pains and problems with speech and movement.

It is characteristic of the coronavirus that an infected person may be contagious several days before symptoms appear. You may spread the virus without knowing it, and later it is often impossible to identify who you met during the infectious period. The elderly and people with weakened immune systems are at higher risk from the coronavirus.

In order to protect yourself, your family, friends and colleagues, you can take simple steps that have a big impact:

1.      Keep your distance! The best way to prevent infection is to keep a safe distance from others (at least 2 meters). This makes it less likely for invisible droplets from the infected person to reach you. In enclosed spaces, it is best to keep your group as small as possible and spread out.
2.      Download the mobile app HOIA to your phone via Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.tehik.hoia&fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4>  or App Store <https://apps.apple.com/app/id1515441601?fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4> ! The app warns you when you have been in close contact with an infected person. The app also allows you to notify others anonymously if you have fallen ill. Using the app is private and secure. The notifications sent do not tell when, for how long and where the app user came in contact with an infected person; therefore, it is not possible to identify that person. This information is not available to the government, developer of the app, mobile phone manufacturer or any other app user.

For security reasons, HOIA use is restricted to phones manufactured in the last five years. Therefore, all Android phones that support Android 6.0 operating system and all Apple phones that support iOS 13.5 operating system (from iPhone 6S) are compatible. Find out more about the HOIA app on the website www.hoia.me/en. A timely warning can save someone’s life. We recommend everyone to download the application.

3.      Stay at home if you are ill or a close contact of an infected person! If you are ill or you have been in close contact with an infected person, stay at home. If you suspect that you have the coronavirus, call your family doctor or the family doctors’ hotline 1220 and ask for advice. If necessary, the doctor will refer you to coronavirus testing. If you suspect infection, do not go to the emergency room, as you may pose a risk to others.
4.      Wear a mask! The mask should cover both the nose and mouth.Make sure that your family members always have a mask with them as well.
5.      Wash your hands! The risk of infection to yourself and your close ones can be significantly reduced by washing hands carefully and often. Avoid touching your mouth, nose and eyes with unwashed hands. Greet people without shaking hands.

The Estonian Health Board
www.terviseamet.ee/en

TTJA: EL tarbija nõustamiskeskus: tarbijad vaidlevad välismaiste korraldajatega ära jäänud ürituste pärast

EL tarbija nõustamiskeskuse pressiteade, TTJA

  1. oktoober 2020

EL tarbija nõustamiskeskus: tarbijad vaidlevad välismaiste korraldajatega ära jäänud ürituste pärast

Koroonakriis põhjustas enamus ürituste, sealhulgas kontsertide ära jäämise. Sageli on Eestis toimuma pidanud kontsertide korraldajateks teise riigi ettevõtjad, mistõttu laekub Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusele kaebusi piletiraha tagasi nõudvatelt tarbijatelt. Enamasti käivad vaidlused Lätis registreeritud korraldajatega, kes pakuvad tarbijatele piletiraha tagastamise asemel uut kuupäeva ürituse külastamiseks, kuid valdavalt tarbijatele see ei sobi.

„Tarbijad peaks alati enne pileti ostmist vaatama, kes on kontserdi korraldaja, sest ürituse toimumise eest vastutab just korraldaja, mitte pileteid müüv ettevõte. Ürituse ära jäämisel tuleb tarbijal pretensioon ning raha tagastamise nõue esitada korraldajale. Reeglina on teave korraldaja kohta märgitud piletimüügi keskkonnas ja piletil,“ selgitas EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Teise riigi korraldaja vastu suunatud kaebuste puhul sõltuvad tarbija õigused näiteks sellest, kas üritus pidi toimuma Eestis või mõnes muus riigis. Kui koroonaleviku tõttu tühistatud üritus pidi aset leidma Eestis, on tarbija õigused reguleeritud Eestis kehtivate seadustega. Tarbija võib korraldajaga kokku leppida, et tagasimakse asemel saab tarbija pileti hiljem toimuvale üritusele või hüvitatakse kulu kinkekaardiga. Kui nimetatud alternatiivid tarbijale ei sobi, on õigus lepingust taganeda ja küsida tagasi kogu makstud tasu. Teises riigis toimuma pidanud ürituste korral sõltuvad tarbija õigused vastava riigi seadustest ning osades riikides on raha tagasi saamisele kehtestatud teatud tingimused.

Lisaks kontserdi eest tasutud piletirahale on tarbijatel ürituste tühistamise korral ka muid võimalikke lisakulusid. „Näiteks teises riigis toimuma pidanud ürituse puhul võib tarbija olla teinud kulutusi ka hotellile, lennupiletitele või näiteks autorendile. Selliste teenuste tasuta tühistamine või muutmine sõltub konkreetsetest lepingutingimustest ehk sellest, milles broneerimisel on kokku lepitud. Seega, kui tarbijal on broneeritud tühistamisvõimaluseta majutus, ei anna kontserdi ära jäämine tarbijale alust nõuda hotellilt ettemakstud raha tagastamist,“ kommenteeris Tammaru.

Kui piletid on ostetud Eestist ning ka ürituse toimumispaik on Eesti, kuid kontserdi korraldaja on teises riigis registreeritud ettevõte, puudub tarbijal võimalus kaebuse lahendamiseks Eesti tarbijavaidluste komisjonis. Komisjonil on pädevus lahendada vaid vaidlusi, mille üheks osapooleks on Eestis registreeritud ettevõte. Teise EL riigi kauplejaga tekkinud vaidluste korral  pakub kaebuse lahendamise teenust EL tarbija nõustamiskeskus, mis on üle-euroopalise tarbijakeskuste võrgustiku ECC-Net liige.

Tarbijatel, kes on tasunud piletite eest krediitkaardiga ning üritus on tühistatud, tasub probleemi mittelahenemisel uurida kaardi väljastanud pangast makse tagasikutsumise võimaluste (chargeback menetlus) kohta.

Lisaks kontsertide ära jäämisele on tarbijate kaebused aeg-ajalt seotud ka sellega, et väljakuulutatud peaesineja või -esinejad jäid tulemata. Tarbija õigus sellises olukorras piletiraha tagasi saada sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest. „Näiteks olukorras, kus tarbija on enne kontserdialale sisenemist teadlik, et väljakuulutatud peaesineja ei esine, kuid otsustab siiski kontserti kuulata, ei saa hiljem nõuda piletiraha tagastamist. Seda põhjusel, et tarbija nõustus kavas toimunud muudatustega ning korraldaja on ostetud teenuse ehk kontserdi tarbijale osutanud,“ lisas Tammaru.

Juhul, kui peaesineja ärajäämine või muud olulised muudatused selguvad alles pärast kontserdialale sisenemist ehk pileti realiseerimist, võib tarbija nõuda näiteks piletihinna alandamist.

EL tarbija nõustamiskeskus pakub teavet, nõu ja abi piiriüleste ostude tegemisel ELis, Islandil, Norras ja Suurbritannias, kuuludes rahvusvahelisse tarbija nõustamiskeskuste võrgustikku, mille tööd koordineerib Euroopa Komisjon. Võrgustiku Eesti esindus asub tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti koosseisus. EL tarbija nõustamiskeskuste teenused on tarbijale tasuta. Seoses riikides väljakuulutatud eriolukordadega kasvas võrgustiku abi vajavate tarbijate hulk kolmekordseks. Eesti keskusele on kriisi algusest käesoleva aasta märtsis laekunud enam kui 1200 tarbija pöördumise, millest enamus puudutab reisimisega seotud probleeme. Teisel kohal on pöördumised seoses piiriülese e-kaubandusega.

Lisainfo: Kristina Vaksmaa-Tammaru, kristina.vaksmaa@consumer.ee, EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja, TTJA, 510 1729

ETL: Euroopa Parlament soovitab veebiturgude rangemat reguleerimist.

EESTI TARBIJAKAITSE LIIT,

 21.oktoober 2020

Tallinn

Sakala 23a

 

Euroopa Parlament soovitab veebiturgude rangemat reguleerimist.

Mõned nädalad enne digitaalseid teenuseid käsitleva seadusandliku ettepaneku  avaldamist võtsid parlamendiliikmed eile vastu soovitused selle suure reformi rangemaks reguleerimiseks.

Digitaalteenuste seaduse eesmärk on uuendada  ELi reegleid, mis pärinevad 2000. aastast ja mis puudutavad platvormide rolli veebipoodides ning kaupade ja teenuste müümist veebi vahendusel.

Veebis ostlemine on Euroopa Liidus kogunud sel aastal suurt populaarsust, aga tarbijad sattuvad  üha sagedamini petturlike reklaamide, võltsitud ülevaadete ja ohtlike toodete ohvriteks.

EP võttis vastu resolutsiooni, milles soovitatakse muu hulgas:

  • Veebiturud peavad olema kohustatud jagama kasutajatele täpsemat teavet nii oma tegevuse kui müüdavate toodete ohutuse kohta;
  • Vähendama sihitud reklaami mahtu;
  • Kehtestama sisu optimeerimise suhtes rangemad reeglid;
  • Suurendama andmete kogumise läbipaistvust,
  • Tõhustama platvormide järelevalvet ning trahvide määramist;
  • Välismaised teenuste pakkujad peavad järgima ELi eeskirju;
  • Kehtestama erireeglid suurtele platvormidele.

Oleme seisukohal, et tarbijad vajavad rangemaid tarbijakaitse eeskirju ja neid kahjustava väärinfo vastu võitlemise reegleid, seepärast tervitame Euroopa Parlamendi soovitusi digitaalteenuste seaduse ajakohastamise kohta, mis panevad aluse uutele standarditele digitaalmajanduses.

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor    

6411697

 

 

 

Pressiteade_ TTJA algatas reisiettevõtja Activetours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Pressiteade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

16.10.2020

TTJA algatas reisiettevõtja Activetours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Reisiettevõtja Activetours OÜ (registrikood: 12245178) teavitas 14.10.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi reisijate ees, millest tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse.

TTJA kogub reisijatelt avaldusi ära jäänud pakettreisi või selle osa või lunastamata pakettreisi kinkekaardi eest tasutud raha tagasi saamiseks.

Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm  (vorm eesti keeles (128.35 KB, PDF), vorm inglise keeles (133.51 KB, PDF)). Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 16.11.2020 e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.

Pärast avalduse esitamiseks määratud tähtaega esitatud avaldused jäetakse läbi vaatamata.

Reisiettevõttel Activetours OÜ on kehtiv tagatis kogusummas on 13 000 eurot ning tagatise väljaandjaks on BTA Insurance Company SE Eesti filiaal.

Reisikorraldaja tagatist kasutatakse reisijate reisilt tagasitoomiseks, vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks, reisitasu tagastamiseks reisijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumiseks pakettreisi ärajäänud osa eest, tasu tagastamiseks lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

Nendel reisijatel, kes maksid reisi eest krediitkaardiga, soovitame ühendust võtta oma pangaga, et uurida makse tühistamise võimaluste kohta.

Kui reisiostja oli jõudnud sõlmida ka reisitõrkekindlustuse, tuleks pöörduda oma kindlustusfirma poole ja küsida üle, kas reisifirma maksejõuetus on kindlustuskaitsega hõlmatud.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupilet või ainult majutus, siis ei kuulu need hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud pakettreis, mille kestvusaeg on vähem kui 24 tundi, siis ei kuulu nende eest tasutu hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt, välja arvatud juhul, kui pakettreis sisaldas öist majutust.

Lugupidamisega

 

Airi Ilisson

Kommunikatsioonijuht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tel 6201904|5030329| airi.ilisson@ttja.ee | www.ttja.ee

Endla 10A, 10142 Tallinn

ETL: Euroopa Komisjon võtab vastu uue kemikaalistrateegia.

           Euroopa Komisjon võtab vastu uue kemikaalistrateegia.

 

15.oktoober 2020

Tallinn 10141

Sakala 23a

 

Euroopa tarbijaorganisatsioonid on Komisjoni juba pikemat aega kutsunud üles ajakohastama Euroopa kemikaalistrateegiat, mida Komisjon viimane kord uuendas 2001.aastal ja on ilmselge, et praegused kemikaalieeskirjad on ebapiisavad.

Strateegia on samm liikumisel nullsaaste eesmärgi poole, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe üks olulisemaid punkte.

Uued kemikaalid peavad olema ohutud ja keskkonnasäästlikud alates nende tootmisest kuni kasutusea lõpuni.

Komisjon plaanib edendada ohutuse ja kestlikkuse standardeid kogu maailmas olles eeskujuks, et ELis keelatuid ohtlike aineid ei toodeta ekspordiks.

Kuna imporditud tooted on eriti murettekitavad, siis tuleks nende ettevõtete suhtes, kes rikuvad kemikaalieeskirju rakendama nulltolerantsi ja range lähenemisviis peaks kajastuma ka ELi kaubanduslepingutes.

Komisjon kavatseb järk-järgult loobuda sisesekretsioonisüsteemi kahjustavatest ainetest või keskkonnale kahjulikest kemikaalidest, piirata  kemikaalide kasutamist lapsehooldusvahendites ja lastekaupades, mis võivad põhjustada vähki, muuta DNA-d või kahjustada reproduktiivtervist.

Strateegia kohustab keelama endokriinsüsteemi kahjustavad ained tarbekaupades nagu kosmeetika, mänguasjad ja toidupakendid ja pakub välja õigusliku määratluse, mis hõlbustab nende  kahjulike kemikaalide tuvastamist, reguleerimist ja järkjärgulist kaotamist.

Liikmesriigid peavad tugevdama ELi õigusaktide jõustamist, pöörama suuremat tähelepanu riigipiiridel ja veebiplatvormidel toimuva suhtes.

Eesti Tarbijakaitse Liit on seisukohal:

Kõik tarbijatele muret tekitavad kemikaalid alates rõivastest ja mänguasjadest kuni kosmeetika ja toidupakendamiseni keelustataks kuna arvukad uuringud on näidanud otseseid seoseid keemilise kokkupuute ja krooniliste ja raskete haiguste nagu vähk, viljatus ja allergiad vahel.

Vähendada probleemsete ainete sisaldust toodetes ja asendada need alternatiividega seal, kus see on vähegi võimalik.

Arvestada võimaliku kokteiliefekti ja selle vältimist  s.o erinevate kemikaalide ohtliku kombineeritud mõju tarbijate tervisele ja keskkonnale.

Karmistada liikmesriikidel kemikaalieeskirjade rakendamist ja jõustamist.

Ülioluline on minimeerida kahjulikke kemikaalidega kokkupuudet praegu, kus me seisame silmitsi COVID-19 pandeemiaga.

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor

6411697

TTJA: Pressiteade_ Seoses kütteperioodi algusega tuletab TTJA meelde gaasiseadmete hooldamise vajadust

Pressiteade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

  1. 10.2020

Seoses kütteperioodi algusega tuletab TTJA meelde gaasiseadmete hooldamise vajadust

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida. 

„Hoolduse õigeaegsel tegemata jätmisel või vale seadistamise korral võib seadme töö efektiivsus väheneda,“ selgitas TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Sealt edasi võib hooldamata gaasiseade ja ummistunud korsten või mittetoimiv ventilatsioon kergesti hakata tootma vingugaasi. Kahjuks on vingugaas viimastel aastatel põhjustanud nii hukkunute kui ka kannatanutega õnnetusi, mida  saanuks ära hoida, kui vingugaasiandur oleks nähtamatust mürgist õigel ajal häiresignaaliga märku andnud.“

Vingugaasiga seotud häireteateid on sel aastal septembrikuu seisuga 67, eelmise aasta samal perioodil oli 57. „Suurenenud teadete arv võib näidata ka seda, et inimesed on endale rohkem vingugaasiandureid soetanud,“ lisas Kajak. Enamasti pöördutakse teadetega siis, kui vingugaasiandur annab häiret. Sellisel juhul on ilmselt tekkinud olukord, kus gaasi põlemiseks ei jätku piisavalt õhku ning seetõttu hakkab tekkima mürgine vingugaas, mis levib eluruumi.

Gaasiseadmega ruumides ei tohi ventilatsiooniavasid sulgeda, sest gaas vajab põlemiseks õhus sisalduvat hapnikku. Kui hapniku juurdevool on piiratud, toimubki hapniku puudusest tingituna mittetäielik põlemine, mille käigus tekib vingugaas. Vingugaas on lõhnatu, värvitu, maitsetu ja mürgine.

Hooldamata torustikust võib märkamatult lekkida gaasi, mille lõhna veel tunda ei ole. Gaasilõhna tundmise korral võib olla tegu juba ohtliku lekkega. Hooldamise käigus tuvastatud lekked tuleb lasta pädeval gaasitööde tegijal kõrvaldada.

Gaasiseadmetele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik või kasutaja. Korterisiseste seadmete puhul on selleks korteriomanik, ühiskasutuses olevate torustike ja seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Gaasiseadmete paigaldamisel ning hooldamisel tuleb lisaks õigusaktidele järgida ka seadme kasutusjuhendit ning selles välja toodud hoolduse sagedust.

Gaasiseadme hooldamist ja temaga seotud korstna hooldustöid ei tohi teha ise. Gaasitorustike ja seadmete remonti ning hooldust võib teha ainult vastavat eripädevust (A-kategooria gaasitööde vastutav isik) omav isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering. Gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult pädev korstnapühkija (4. või 5. taseme kutse).

Korstnaga ühendatud gaasiseadmega eluruumis peab olema töötav vingugaasiandur. Vingugaasiandur tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasasolevale paigaldusjuhendile.

Lisainfot gaasitööde tegijate ja kontrolli teostajate kohta leiab majandustegevuse registrist ja TTJA kodulehelt siit.

Vingugaasist loe lähemalt www.vingugaas.ee

Lugupidamisega

Airi Ilisson

Kommunikatsioonijuht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tel 6201904|5030329| airi.ilisson@ttja.ee | www.ttja.ee

Endla 10A, 10142 Tallinn

TTJA algatas reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Pressiteade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

  1. oktoober 2020

TTJA algatas reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ (registrikood: 10658344) teavitas 02.10.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi reisijate ees, millest tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse.

TTJA kogub reisijatelt avaldusi ära jäänud pakettreisi või selle osa või lunastamata pakettreisi kinkekaardi eest tasutud raha tagasi saamiseks.

Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm, mille leiab TTJA veebilehelt. Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 02.11.2020 e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.  Avalduse esitamise tähtaja järgselt esitatud avaldused jäävad läbi vaatamata.

Reisiettevõttel Scandinavian Tours OÜ on kehtiv tagatis kogusummas on 60 000 eurot ning tagatiste väljaandjaks on Luminor Bank AS.

Reisikorraldaja tagatist kasutatakse reisijate reisilt tagasitoomiseks, vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks, reisitasu tagastamiseks reisijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumiseks pakettreisi ära jäänud osa eest, tasu tagastamiseks lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

Nendel reisijatel, kes maksid reisi eest krediitkaardiga, soovitame ühendust võtta oma pangaga, et uurida makse tühistamise võimaluste kohta.

Kui reisiostja oli jõudnud sõlmida ka reisitõrkekindlustuse, tuleks pöörduda oma kindlustusfirma poole ja küsida üle, kas reisifirma maksejõuetus on kindlustuskaitsega hõlmatud.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupilet või ainult majutus, siis ei kuulu need hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud pakettreis, mille kestvusaeg on vähem kui 24 tundi, siis ei kuulu nende eest tasutu hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt, välja arvatud juhul, kui pakettreis sisaldas öist majutust.

 

Lugupidamisega

Airi Ilisson

Kommunikatsioonijuht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tel 5030329| airi.ilisson@ttja.ee | www.ttja.ee

Endla 10A, 10142 Tallinn

 

 

ETL: Tarbijate päringud ja kaebused koroonaajal.

Tarbijate päringud ja kaebused koroonaajal.

Meie elukorraldus kriisi tingimustes muutus üleöö.

Muutus ka ostlemine ja inimeste käitumine sotsiaalmeedias.

Mure homse pärast halvas paljude tarbijate tavakäitumise ja ratsionaalse mõtlemise kuna poed osteti päevaga kaupadest lagedaks ja tõi meile meelde üheksakümnendad – kogu raha kaubaks!

Suurema koguse toidu ostmist ei saa kaupleja keelata, sest seadustes sellekohaseid sätteid ei ole ja juhinduda tuleks sellistel juhtudel ikka headest kaubandustavadest, aga võib-olla et teatud olukordades sellest ei piisa nagu näitas praktika.

Kriis näitas meile kätte  valdkonnad, mis on ala-või ülereguleeritud ja millega tuleks tegeleda nüüd ja praegu uusi lainetusi ootamata.

Tarbijad seisavad silmitsi COVID-19  tervisekriisi tõttu erinevate majandusraskustega nagu näitasid meile saabunud päringud ja kaebused, mida laekus esimesel poolaastal kaks korda rohkem kui tavaliselt kogu aasta vältel – kokku 1209 pöördumist.

Ka viimase kolme kuu jooksul on tarbijate pöördumisi rohkem kui tavaliselt suvekuudel.

Tarbijate murede tipus ruulisid eksitavad tavad reisitööstuses.

Siinjuures tuletame tarbijatele veelkord meelde, kuna see teema on aktuaalne täna ja tulevikus, et juhul kui lennuettevõtja lennu tühistab on reisijal õigus lennupileti raha tagasi saada, aga mitte leppida vautseriga, kui ta seda just ise ei soovi.

Lennureisijate õigused on reguleeritud seadusega ja nendest peavad  ettevõtjad rangelt juhinduma oma tegevuses.

Küll aga tekkis ka ettevõtjatel olukordi, kus objektiivsetel põhjustel ei olnud võimalik kõiki nõudmisi täita – riigipiiride sulgemised, rahvusvahelise transpordi seiskumine jne.

Koroonakriis tõi kaasa plahvatusliku e-kaubanduse buumi, mis automaatselt tekitas kaebuste laviini.

Kuna kontaktivaba kaupade tellimine oli soovitatav, siis tõusis e-kaubanduse maht koguni 85% võrra ja see oli nii e-kauplejatele kui tarbijatele nii võlu kui valu.

Meie kodulehel läbiviidud uuringu kohaselt ostsid 44 protsenti kaupu interneti vahendusel.

41 protsenti vastanutest on lükanud suuremad ostud edasi tulevikku.

Toitu ostsid e-poest 33 protsenti vastanutest.

Suuremas koguses toidu-ja tarbekaupu on varunud 20 protsenti vastanutest.

Uurides, milliste probleemidega tarbijad kokku puutusid e-poest oste sooritades, siis vastused olid järgmised:

Tellimused on täitmata, aga kaupleja on kadunud – 17 protsenti;

Tarnetähtaegadest ei ole kaupleja kinni pidanud – 21 protsenti;

Tarnitud on puudusega toode 16 protsenti.

Tarbijate kaebused ja päringud e-kaubanduse kohta  olid seotud samade probleemidega.

Eesti e-kauplejaid pidas  usaldusväärseteks 14 protsenti vastanutest,  vastupidist on kogenud 45 protsenti tellijatest.

Seega suur osa tarbijatest kahtleb usaldusväärsuses, aga tellib ikkagi heauskselt.

Eesti e-kaubanduse maht eriolukorras suurenes 150-200 protsendi võrra, viimastel kuudel on kasv püsinud 70 protsendi juures.

Mida siis tarbijal tuleb teha kui kaup on juba tellitud, aga kaupleja teatab, et seoses eriolukorraga ei ole tal võimalik lepingut täita.

Eriolukorra tõttu ei ole kauplejal mingit õigust jätta tarbijate pretensioonid lahendamata.

Tarbijal on õigus nõuda tasutud summa tagastamist ja teha seda kirjalikus vormis.

Tarbija poolt tasutud summad peab kaupleja tagastama koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

Juhul kui toote kohta on tarbijal pretensioon, siis tuleb kauplejale esitada kirjalik avaldus selle kohta ja 15 päeva jooksul peab kaupleja tarbijale vastama võimalikust lahendist.

Palju probleeme tekkis tarbijatel seoses ärajäänud üritustega.

Sellisel juhul on tarbijal õigus oma raha tagasi nõuda, aga on võimalikud ka erinevad kokkulepped  – asendada raha kinkekaartidena või külastada sama või mõnda muud üritust hiljem.

Peab mainima, et tarbijatel oli suuri probleeme raha tagasisaamisega ja siiani ei ole veel kõik juhtumid positiivselt lahenenud.

Tarbijatel on vääramatu jõu tõttu  õigus oma lepingust taganeda – siiski tasub enne seda uurida ka muid võimalusi, mida teenusepakkujal on olukorra lahendamiseks pakkuda.

Paljud töötajad jäid sundpuhkusele ja muretsesid, kuidas laenude ja liisingute maksmisega edasi toimetada.

Mõned pangad küll pakkusid ka maksepuhkust, kuid üldjuhul ei ole vääramatu jõud põhjuseks, et keelduda oma rahaliste kohustuste täitmisest.

Viimase kolme kuu jooksul peale eriolukorra lõppu on järelmõjud tuntavad ja paljud probleemid ootavad  veel lahendamist.

Praegune olukord on paraku tarbijate valikuid ja vabadusi koomale tõmmanud, mis jätkusuutlikkuse seisukohast on positiivne trend, et üle vaadata oma tarbimisharjumused.

Kutsume tarbijaid üles jätkuvalt oma muredest ja probleemidest meile teada andma aadressil tarbijakaitseliit@hotmail.com või spetsiaalsel kaebuste esitamise vormil meie kodulehel www.tarbijakaitse.ee.

 

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

Tegevdirektor

6411697

 

 

 

 

 

 

 

ETL: Mida tarbijad arvavad tehisintellekti kohta.

Tehisintellekti abil töötavad tooted ja teenused jõuavad üha rohkem meie ellu ja mõjutavad meid otseselt.

Tarbijate teadmised tehisintellektist on aga suhteliselt madalad ja on ka neid, kes pole sellest midagi kuulnud.

Teadlikumad tarbijad näevad tehisintellektis tohutut potentsiaali ja on veendunud, et see on samm tuleviku suunas, aga samas tekitab see neis mitmesuguseid küsimusi. Näiteks väidavad tarbijad, et neil on olnud negatiivne kogemus automatiseeritud otsustel põhineva laenupakkumise jaoks esitatud teabe osas.
Samuti on tarbijad seisukohal, et neil peab olema õigus automatiseeritud otsuste tegemisest keelduda.

Tehisintellekt võib lisada teenustele lisaväärtust, aga nagu iga uus tehnoloogia tekitab seegi hulgaliselt küsimusi ja probleeme tarbijate jaoks ja ei ole veel tulemuslik ega riskivaba.

Tehisintellekti süsteemid võivad positiivselt mõjutada meie elu, kuid see võib viia ka diskrimineerimiseni, manipuleerimiseni ja autonoomia kaotamiseni.

Tehisintellekti kavandamine ja juurutamine peab olema individuaalne ja tagama kasutajatele inimõigused, sest tarbijad saavad tehisintellekti süsteeme usaldada ainult siis, kui nad on kindlad, et nende õigusi austatakse ja kaitstakse.

Praegu kehtivad tarbijakaitse, eraelu puutumatuse ja vastutuse reeglid ei ole kooskõlas eesmärgiga kaitsta tarbijaid tehisintellekti negatiivsete tagajärgede eest.

Tehisintellekti süsteemide väljatöötamiseks ja juurutamiseks on vajalik olemasolevate õigusaktide põhjalik kaardistamine ning juriidilise ebakindluse ja lünkade tuvastamine ja seda eriti ohutuse, vastutuse, tarbijakaitse ja andmekaitse seaduste valdkonnas, aga samuti jõustamismehhanismide hindamine ja ajakohastamine seoses põhi- ja tarbijaõigustega, s.h .õiguskaitsevahendite ja turujärelevalve osas.

Eesti Tarbijakaitse Liit on seisukohal, et Euroopa Liit peab asja väga tõsiselt võtma selleks, et tagada tehnoloogia läbipaistvus, õiglus ja vastutus ja üle vaatama tarbijaõigused, et tagada tarbijatele kõrgetasemelise kaitse ja maksimaalne kasu tehnoloogia kasutamisel.

Linda Läänesaar
Eesti Tarbijakaitse Liidu
tegevdirektor
6411697

⁣TTJA: Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul pea meeles:⁣

Kui Sa oled kauplejaga asja ostmiseks või teenuse saamiseks sõlminud lepingu oma kodus, oma töökohas, tänaval, kaubanduskeskuses või kaubanduskeskuse parklas, siis tea, et sellisel viisil sõlmitud lepingu puhul on tegemist väljaspool äriruume sõlmitud lepinguga.⁣
Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul pea meeles:⁣
❌ enne lepingu allkirjastamist on Sul õigus ja kohustus tutvuda lepingutingimustega.⁣
❌ kui on küsimusi allkirjastava lepingu kohta, on Sul õigus saada kauplejalt vastused küsimustele enne lepingu allkirjastamist.⁣
❌ õigus on taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemist ei pea Sa kauplejale põhjendama.⁣
❌ asjaga tutvumisel kodus pea silmas, et Sa ei tohiks asja kasutada enamal määral kui oleks saanud seda teha tavakaupluses asja ostes.⁣
Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul võid Sa kokku puutuda ebaausate kauplemisvõtetega.⁣
Ebaausad on sellised kauplemisvõtted, mis eksitavad või on Sinu suhtes agressiivsed.⁣
❌ eksitav on kauplemisvõte siis, kui kaupleja annab Sulle kauba või teenuse kohta valeinfot või esitab õiget infot viisil, mis võib Sind tõenäoliselt eksitada, kuna saadud info on ebaselge või mitmeti mõistetav. Eksitav on kauplemisvõte ka siis, kui kaupleja jätab andmata olulise info, mida oleks vaja teada ostuotsuse tegemisel, nt teave kauba või teenuse hinna, peamiste omaduste, kauba kasutamisega seonduva hoolduse ja varuosade kohta.⁣
❌ agressiivne on kauplemisvõte siis, kui kaupleja piirab sellega Sinu valikuvabadust, mõjutades Sind tema kaupa või teenust ostma. ⁣
❌ agressiivsete kauplemisvõtete alla kuuluvad ka järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemised.⁣
Kui tehingu tegemise ajal tunned, et kaupleja on kasutanud tehingu tegemisel ebaausaid kauplemisvõtteid, teavita sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (e-post: info@ttja.ee või helistades tööpäeviti kell 10.00-15.00 telefonile 620 1707). Tarbija õiguste ja kohustustega saad tutvuda ameti veebilehel https://www.ttja.ee/et. ⁣

ETL: Euroopa Liidu uus tarbijakaitse tegevuskava.

Euroopa Liidu uus tarbijakaitse tegevuskava.

Euroopa Liit valmistub aasta lõpus esitama oma uut tarbijakaitse strateegiat, mille eesmärk on ajakohastada Euroopa Liidu tarbijapoliitikat, et lahendada digitaalsest ja Keskkonnaküsimuste kasvavast tähtsusest tulenevaid uusi probleeme, millega tarbijad silmitsi seisavad:

–           Kaitsta paremini haavatavaid tarbijaid COVID-19 kriisi tõttu muutunud majanduslikus olukorras;

See algatus hõlmab õigusaktide muutmist järgmistes valdkondades :

tarbijate teavitamine kaupadest ja teenustest;

tarbimislaenud;

tooteohutus

Seoses ülalmainituga algatas Euroopa Komisjon avaliku arutelu,  et koguda  üldsuse arvamusi Nelja valdkonna algatuse kohta:

Uus tarbijakaitse tegevuskava annab tarbijapoliitikale uue EL-i strateegilise raamistiku viies prioriteetses valdkonnas : tarbijate võimestamine nii rohe- kui ka digiüleminekul, haavatavate tarbijate kaitsmine, tarbijaõiguste jõustamine ja rahvusvaheline koostöö.

Roheüleminekul tarbijate võimestamise eesmärk on suurendada tarbijate osalemist selles protsessis, tagades usaldusväärse teabe toodete kohta ning kaitsta tarbijaid rohepesu ja toodete enneaegse vananemise eest.

Tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi (2008/48/ EÜ) läbivaatamisele eelnes selle hindamine, millest järeldus mitu probleemi ja seda seoses kohaldamisala, teabe esitamise ja krediidivõimelisuse hindamisega arvestades COVID-19 mõju krediiditurule ja tarbijatele,                  sh. haavatavatele tarbijatele.

Üldise tooteohutuse direktiivi(2001/95/EÜ) ülevaatamise eesmärk on  ajakohastamine arvestades uusimate tehnoloogiate ja internetimüügist tulenevate probleemidega.

Algatus peab tagama toiduks mittekasutatavate tarbekaupade ohutuse, parema jõustamise ja tõhusama turujärelevalve.

Euroopa Komisjon kavatseb ettepanekud esitada 2020 ja 2021 aastal.

 

Linda Läänesaar

Tegevdirektor

6411697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!