Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumers Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit)
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

Tööd alustas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Pressiteade02.01.2019 Tööd alustas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Alates 1. jaanuarist alustas tööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), mis loodi  kahe asutuse ühendamisel eesmärgiga tugevdada riikliku tarbijakeskkonna ning turu- ja ohutusjärelevalve võimekust. Uus amet täidab kõiki seni kahel asutusel olnud ülesandeid. TTJA peadirektor Kaur Kajaku sõnul on uue ameti eesmärk ennekõike ühendatud ametite tööprotsesside […]

Lugeja küsib: miks ei ole Saaremaa ahjukana pärit Saaremaalt?

  Lugeja küsib: miks ei ole Saaremaa ahjukana pärit Saaremaalt? Maria Joost reporter 28. detsember 2018, 9:51 Saaremaa ahjukana. FOTO: Saaremaa Lihatööstus «Ostsin poest Saaremaa ahjukana. Kodus olles selgus aga, et olenemata sellest, et tal on suurelt kirjutatud peale Saaremaa ahjukana, on tegemist Lätist pärit kanaga. Miks Saaremaa lihatööstus petab kliente nii?» kirjutas lugeja. Vastab Saaremaa […]

19 olulist seadusemuudatust, mis uuel aastal jõustuvad

Uuel aasta jõustub üle 250 õigusakti, mille seas on ka mitu olulist maksumuudatust. Muuhulgas hakkab kehtima madalam tulumaks regulaarsetele dividendidele, tõuseb gaasiaktsiis ja jõustub keeld anda inimestele tasuta õhukesi kilekotte. […] Allikas: Postimees    

Millest räägivad tarbija küsitluste tulemused meie kodulehel.

Millest räägivad tarbija küsitluste tulemused meie kodulehel. Eesti Tarbijakaitse Liit tegeles sel aastal toidu ohutuse projektiga, mida toetas Tarbijakaitseamet ja meie erilise tähelepanu all olid nii saasteained toidus, GMO-d, lisaained ja toidulisandid, aga samuti toidu kvaliteedimärgid ja alkoholi märgistus. Testisime antud projekti raames ka tarbijate teadlikkust, hoiakuid ja arvamusi meie kodulehe www.tarbijakaitse.ee kaudu. Toome siinjuures […]

Tarbijakaitseamet avastas müügilt ohtlikke tooteid

Tarbijakaitseameti pressiteade 21.12.2018 Tarbijakaitseamet avastas müügilt ohtlikke tooteid Tarbijakaitseamet on tuvastanud kaubandusest pistelise kontrolli käigus ohtlike tooteid nii mänguasjade, ehete kui ka tarbetoodete hulgast. Tarbijal on õigus juba ostetud, ent ohtlikuks tunnistatud toote eest raha tagasi küsida, seejuures ostutšeki esitamine ei ole kohustuslik. Mänguasjade hulgast osutusid väikelastele ohtlikuks: Akela Kaup OÜ kaupluses Tuhat Vajalikku Asja […]

Pressiteade 19.12.2018 Tarbijakaitseamet tuvastas krediidiandjate ja -vahendajate tegevuses rikkumisi

Pressiteade 19.12.2018 Tarbijakaitseamet tuvastas krediidiandjate ja -vahendajate tegevuses rikkumisi Amet kontrollis 60 krediidiandja ja -vahendaja tegevust ja avastas 55 puhul rikkumisi. Puudujääke oli muuhulgas lepingueelse teabe andmisel, lepingust taganemise ja ennetähtaegse tagasimaksega, probleeme oli ka vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisel. 2016. aastal jõustusid seadusemuudatused, mis tähendas krediidiandjatele ja -vahendajatele oma tegevuse ümberorganiseerimist selliselt, et see vastaks […]

Pressiteade 11.12.2018 Ametid pöörasid seiklusparkide tähelepanu ohutusele

Pressiteade 11.12.2018 Ametid pöörasid seiklusparkide tähelepanu ohutusele Tänavu suvel kontrollisid Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet ohutust üheksas seikluspargis. Puudujääke leiti nii tarbijale antavas teabes, ohutuse eest vastutuses kui ka riskide kaardistamisel. Kinnitust leidis fakt, et mida põhjalikumalt oli koostatud riskihindamine ja enesekontrolliplaan, seda vähem esines puudujääke radadel. Järelevalve käigus pöörati tähelepanu tootja ja/või radade paigaldaja […]

Maaelukomisjonis hekseldati läbi kõik Toiduliidu lipumärki puudutavad küsimused

Viimastel aastatel kostunud kriitika eestimaist tootmist tähistava lipumärgi ümber tõi teisipäeval riigikogu maaelukomisjonis toimunud arutelule 25 inimest, ent muutusteni, kui need tulema peaksid, läheb veel aega. Kuigi seisukohti väljendati istungil erinevaid, tabas asja üht tuuma, mis aitaks aruteluga edasi liikuda, kõige paremini Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. “Kas lipumärgi puhul on tegu tarbijate eksitamisega […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!