Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumer Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit) MTÜ
is a member of the:

 CPAG –the Consumer Policy Advisory Group

 CI – Consumer International
BEUC – European Consumers’ Organisation
  ANEC – the European consumer voice in standardisatio 

ETL & The European consumer voice in standardisation
EC-–European-Commission
BEUC-–-European-Consumers’-Organisation
anec
CI-–-Consumer-International

Uudiseid meilt ja mujalt

Euroopa Liitu kuulumine teeb tarbijate igapäevaelu lihtsamaks

Pressiteade Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 9.05.2024 Euroopa Liitu kuulumine teeb tarbijate igapäevaelu lihtsamaks Euroopa Liit vastutab enamiku tarbijaõiguste eest. Euroopa Liitu kuulumise 20. aastapäeval juhib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Heldin Malmet tähelepanu sellele, millised on EL-i märkimisväärsed edusammud tarbijate elu lihtsustamisel. Parem kaitse digihiiglaste eest Jõustunud on digiteenuste […]

ETL: Tarbijate õigused toodete remondile ja ökodisainile.

ETL EESTI TARBIJAKAITSE LIIT 25.aprill 2024 Tallinn Sakala 23 a Tarbijate õigused toodete remondile ja ökodisainile. 2022. aastal teatas Euroopa Komisjon kavatsusest peatselt võtta kasutusele tarbijate õigused toodete remondile ja kehtestada säästvatele toodetele ökodisaini nõuete  õiguslik raamistik. 3.aprillil k.a võttis Euroopa Parlament ametlikult vastu ambitsioonikad eeskirjad, millised aitaksid tarbijatel parandada tooteid ja seeläbi muuta need […]

TTJA: Tasuline parkimine valmistab peavalu? Tarbijavaidluste komisjon toob välja 5 peamist seisukohta parkimisvaidlustes

Tasuline parkimine valmistab peavalu? Tarbijavaidluste komisjon toob välja 5 peamist seisukohta parkimisvaidlustes   Tarbijavaidluste komisjon lahendab aastas pea sadakond parkimisvaidlust, kus pooltel on erimeelsus parkimistasude ja leppetrahvide tasumise osas. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees annab ülevaate tarbijavaidluste komisjoni peamistest seisukohtadest parkimisvaidlustes. Tasulise parkimise alale sõites peab välja selgitama parkimistingimused […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!