Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumer Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit) MTÜ
is a member of the:

 CPAG –the Consumer Policy Advisory Group

 CI – Consumer International
BEUC – European Consumers’ Organisation
  ANEC – the European consumer voice in standardisatio 

ETL & The European consumer voice in standardisation
EC-–European-Commission
BEUC-–-European-Consumers’-Organisation
anec
CI-–-Consumer-International

Uudiseid meilt ja mujalt

Eesti Tarbijakaitse Liit teavitab :

ETL EESTI TARBIJAKAISE LIIT Eesti Tarbijakaitse Liit teavitab : Uued eeskirjad, mis aitavad tarbijatel tooteid kauem kasutada. Euroopa Parlament võttis vastu eeskirjad, mis annavad tarbijatele õigused nõuda otse tootjatelt mitte ainult müüjatelt vigaste toodete parandamist, mis ühtlasi survestab tootjaid tagama, et nende tooted oleksid kvaliteetsed ja vastupidavad ja et see muutuks normiks. Kui toodetele kehtib […]

ETL: Eesti Tarbijakaitse Liidu kaebuste ja päringute statistika 2023. aastal.

Selleks, et tarbijad saaksid oma igapäevaseid oste sooritada turvaliselt ja kindlustundega vajavad nad õiguskindlust. Siinkohal tuletame tarbijatele veelkord meelde nende õiguste ABC. Tarbija õigused on sätestatud Tarbijakaitseseadusega, mille kohaselt tarbijal on õigus: Nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele ja on ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ja mille omamine ja kasutamine ei […]

Postimees: Kohustuslikud pabertšekid võivad peagi kaduda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) avaldasid toetust tarbijakaitseseaduse muudatusele, millega kaotataks kaupleja kohustus väljastada vaikimisi paberist ostukviitungeid. Kehtiv regulatsioon kohustab kauplejat andma tarbijale ostukviitung kirjalikus või tarbija nõusolekul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis igal juhul, kui tarbija ostusumma on üle 20 euro. “allikas”Postimees

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!