Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumers Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit)
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

Balti riikide tarbijakaitseametid: Seiklusradade seisukord võiks olla parem

Eesti, Läti ja Leedu tarbijakaitseametite läbiviidud ühine seiklusparkide järelevalveprojekt näitas, et seiklusradade üldine seisukord oli keskpärane. Ohutuse tõstmiseks töötasid ametid välja juhendi, mis on ettevõtjaile abiks mõistmaks ohutusele seatud nõudeid ning hindamaks pakutava teenuse ohutust. Seikluspargid on üha enam populaarsust kogunud, mille ohutuse osas järeleandmisi teha ei tohi ükski ettevõte. Tänavu suvel kontrollisid Balti riikide […]

Tarbijakaitseamet: allahindluste eel ei tohi kunstlikult hinda tõsta

Tarbija jaoks peab olema kauba hind poes selgelt ja üheselt arusaadav ning enne allahindluste hooaega ei tohi kunstlikult hindu tõsta. Tarbijal on õigus saada pakutavate kaupade kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks. Kauba maksumust võib tarbija vaatenurgast pidada üheks tähelepanuväärsemaks teguriks ostuotsuse kujunemisel, mistõttu on äärmiselt oluline tarbijale esitada ostueelne teave selgelt ja […]

Uus turismiseadus suurendab tarbijate kaitset

06.12.2017.a võeti Riigikogus vastu turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused, mis suurendavad reisijate õigusi ja kaitset ning kaasajastavad reisiteenuste osutamisega seonduvaid nõudeid. Olulise muudatusena täieneb pakettreisi mõiste. „Inimesed kujundavad oma reise järjest enam vastavalt vajadustele internetis ning traditsiooniliste pakettreiside osatähtsus väheneb, sellest tulenevalt laieneb […] Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kaupleja peab tagama hinnateabe selguse ja korrektsuse

Tarbijal on õigus saada pakutavate kaupade kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks. Kauba maksumust võib tarbija vaatenurgast pidada üheks tähelepanuväärsemaks teguriks ostuotsuse kujunemisel, mistõttu on äärmiselt oluline tarbijale esitada ostueelne teave selgelt ja üheselt arusaadavalt.   Kauba müümisel eristatakse kahte liiki hinnateavet – müügihind ja ühikuhind, mis on kohustuslik välja tuua. Müügihind on […]

Simson: EL-is peavad tarbijate huvid olema rohkem kaitstud

MKMMajandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles täna Brüsselis Euroopa Komisjoni tarbijate kaitse laiendamise algatuse kohtumisel, et Euroopa Liit peab poliitikakujundajatena tagama turu, kus tarbijad on piisavalt kaitstud ja ettevõtted saavad ausa konkurentsi tingimustes kasvada. „Mõjuanalüüs on osutanud seadusandlike muudatuste vajalikkust, näiteks tarbijate õiguskaitse kehtestamine ebaausate kaubandustavade kasutamise korral, internetipõhiste turgude suurema läbipaistvuse vajadus ja lepingueelse […]

Tarbijakaitseameti pressiteade 05.12.2017 Balti riikide tarbijakaitseametid: Seiklusradade seisukord võiks olla parem

  Balti riikide tarbijakaitseametid: Seiklusradade seisukord võiks olla parem Eesti, Läti ja Leedu tarbijakaitseametite läbiviidud ühine seiklusparkide järelevalveprojekt näitas, et seiklusradade üldine seisukord oli keskpärane. Ohutuse tõstmiseks töötasid ametid välja juhendi, mis on ettevõtjaile abiks mõistmaks ohutusele seatud nõudeid ning hindamaks pakutava teenuse ohutust. Seikluspargid on üha enam populaarsust kogunud, mille ohutuse osas järeleandmisi teha […]

Euronõuded keelavad liiga kollased friikartulid

Alates 11. detsembrist hakkab Soomes kehtima uus euroliidu regulatsioon, mis lubab klientidele pakkuda vaid kuldkollaseid friikartuleid ning sööjatel tekib võimalus spetsiaalse värvikaardi abil kontrollida, kas värv on ikka õige. Friikartulid ei ole ainsad toiduained, mis on sattunud euroametnike tähelepanu alla, kirjutab Yle. Muudatus puudutab ka krõpse, soolaküpsiseid, saiakesi, hommikusöögihelbeid, beebiküpsiseid jt, et need ei sisaldaks […]

Jõulukinke e-poest ostes tuleb arvestada piisava ajavaruga

Tarbijakaitseamet pöörab tarbijate tähelepanu, et mis iganes ostu e-poest sooritades tuleb alati vaadata kauba lubatavat tarneaega ning soovitab ettevõtjatel hoiduda ebareaalsetest tähtaegadest. Need soovitused on eriti aktuaalsed jõulukinkide planeerimisel, sest võimalike tõrgete puhul ei pruugi soovitud kink õigeaegselt kingikotti jõuda. Kui kaup hilineb, siis on kauplejal õigus anda uus mõistlik tähtaeg, mil kaup tarbijani jõuab. […]

Konverents. Kasvata oma äri – kasuta standardeid.

21.novembril toimus Euroopa väike- ja keskmiste ettevõtete nädala raames  EVEA ja Eesti  Standardikeskuse eestvedamisel konverents Kasvata oma äri – kasuta standardeid,  millel esinesid ettekannetega Euroopa standardimise raamistikust ja standardialasest tegevusest Euroopa Komisjoni Siseturu, tööstuse ja ettevõtluse õigusosakonna ametnikud, aga samuti Eesti Standardikeskuse standardiosakonna juhataja. Läbilõike juhtimissüsteemide standardite kasutamisest Eestis aastatel 1997 kuni 2017 tegi OÜ […]

Tarbijakaitseameti pressiteade 27.11.2017 Tarbijakaitseamet tuvastas hinnaerinevusi igas kontrollitud kaupluseketis

Tarbijakaitseameti pressiteade 27.11.2017   Tarbijakaitseamet tuvastas hinnaerinevusi igas kontrollitud kaupluseketis Tarbijakaitseamet viis kauplustes üle Eesti läbi hinnakontrolli, mille eesmärk oli saada ülevaade hinnateabe korrektsusest müügisaalis ja kassas ning sooduskaupade müügiks pakkumisel. Eksimusi esines igas kontrollitud kaupluseketis. Tarbijakaitseameti hinnakontroll hõlmas suuremate kauplusekettide 77 kauplust. Hinnaerinevusi leidus rohkemal või vähemal määral igas kaupluseketis, ent mitte igas poes. […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!