Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumers Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit)
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

Euroopa Komisjon – Pressiteade: Uus kokkulepe tarbijatega: komisjon tugevdab ELi tarbijate õigusi ja õiguskaitset

Euroopa Komisjon esitas 11.04.2018.a. algatuse „Uus kokkulepe tarbijatega“, mille eesmärk on tagada, et Euroopa tarbijad saavad oma liidu õigusaktidest tulenevaid õigusi täiel määral kasutada. ELi kehtivad tarbijakaitse-eeskirjad on juba praegu ühed maailma rangeimad, kuid hiljutised juhtumid (nt Dieselgate) on näidanud, et nende täiemahuline jõustamine on keeruline. Uus kokkulepe annab kvalifitseeritud üksustele võimaluse esitada tarbijarühma nimel […]

Tarbijakaitseamet hoiatab tervisepood24.ee eest

Tarbijakaitseameti pressiteade 02.08.2018   Tarbijakaitseamet hoiatab tervisepood24.ee eest Viimasel ajal on oluliselt suurenenud tarbijate pöördumised seoses Commerce Invest OÜ veebipoega, mis asub aadressil www.tervisepood24.ee. Tarbijad on nimetatud veebipoest tellinud nii puugivõrusid kui muid tooteid, aga neil ei ole võimalik kasutada oma seadusejärgset 14-päevast taganemisõigust. Pöördumistest nähtub, et tellitud toodete tarnega on probleeme, tooted ei vasta lubatule ning ettevõttega […]

Tähelepanematus autot rentides võib tuua ootamatuid lisakulusid

EL tarbija nõustamiskeskusesse pöörduvad sageli tarbijad, kelle krediitkaardilt on pärast välismaal auto rentimist võetud ootamatuid summasid. Apsakaid juhtub nii tarbija pealiskaudsusest lepingu lugemisel ja mõnikord võetakse tarbija krediitkaardilt maha tasusid ka alusetult. Autorendi lepingud on ettevõtete lõikes erinevad, sest EL tasandil ei ole ühtset regulatsiooni, nagu see on kehtestatud näiteks pakettreiside või interneti teel sooritatavate ostude […]

Seminari kokkuvõte 29.06.2018

Eesti Tarbijakaitse Liidu seminar „Toidu ohutus on tarbija õigus“. Eesti Tarbijakaitse Liit  (ETL) korraldas 29.juunil tarbijakaitsealase seminari, millel käsitleti toidu ohutust. Toidu teema on ETL-l olnud fookuses aastast aastasse kuna seoses toidukaupade liikumisega maailma erinevate turgude vahel kaasnevad ka riskid tarbijate tervisele ja heaolule. Toidu ohutus on tarbijaõigus ja tarbijal on õigus eeldada, et toit […]

Toidu saasteained

Seminari  ettekanne „ Toidu saasteained“ Maia Radin, Maaeluministeeriumist;   Toidu saasteained 29062018

Facebook: Avalik kiri toidutööstustele, valitsusele ja riigikoguliikmetele

  Lipumärk liha ja lihatoodete märgistamisel on eksitav Kohalike põllumajandustootjate jätkusuutlikkuse huvides on väga oluline, et nende tooteid hinnatakse ja võimalusel eelistatakse. Põllumehi ja tarbijaid ühendab aga kaks olulist lüli, toiduainetetööstus ja jaekaubandus. Paljud lihatööstuse jaoks toorainet tootvad ettevõtted ei saa mõjutada seda, milline lõpptoode jõuab tarbijani ning millest see tegelikult toodetud on. Eestlane ostab […]

Pressiteade: Tarbija ootab selgust

PRESSITEADE 4.07.2018 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts Eestimaa Talupidajate Keskliit Valga Põllumeeste Liit Eesti Tarbijakaitse Liit Eesti Naisliit   Tarbija ootab selgust  Eesti Tarbijakaitse Liit, Valga Põllumeeste Liit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts ja Eesti Naisliit,  andsid täna Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle avaliku kirja toidutööstustele, Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele, milles juhitakse tähelepanu toidutoodete eksitavale […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!