Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumers Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit)
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

Põhitõed teenuse ohutuse tagamiseks

Tarbijakaitseamet: Elamusteenuse pakkujad peaksid end rohkem kontrollima Iga elamusteenuse, näiteks batuudirendi, mängutoa, seikluspargi, liumäe või muude puhul esineb erinevaid riske, mistõttu tasub ettevõtjail sisse seada enesekontrolli süsteem. Nii saab riskid maandada juba eos ja hoida olukorral pidevalt silm peal. Samuti tuleb olla valmis tegutsemiseks ka õnnetuste korral. Elamusteenuste pakkumisel on ettevõtja vaates hõlmatud korraga nii […]

Kutse seminarile

Eesti Tarbijakaitse Liit kutsub Teid 29.juunil 2018.a algusega kell 12.00 seminarile „Toidu ohutus on tarbija õigus“. Seminar toimub aadressil Tallinn, Sakala 23 a koolitusruumides I korrusel. Päevakava: „Saasteained toidus“ – Maia Radin, Maaeluministeeriumist; „GMO-d, toidulisandid ja lisaained“ – Airika Salumets Toidu-ja Veterinaarametist; „Toidu kvaliteedimärgid – tarbijale abiks või hädaks“ – Kaupo Kutsar Põllumeeste Liidust; „Alkoholipoliitikast tarbijaõiguste vaatenurgast“ […]

Telia nõudmine Diili klientidelt 0-eurose seadme jääkväärtuse täishinnaga hüvitamiseks on ebaseaduslik

Tarbijakaitseameti pressiteade 06.06.2018   Tarbijakaitseamet: Telia nõudmine Diili klientidelt 0-eurose seadme jääkväärtuse täishinnaga hüvitamiseks on ebaseaduslik Tarbijakaitseametisse on pöördunud mitmed tarbijad seoses juunis jõustuvate Telia Diili ühepoolsete lepingu tingimuste muudatustega, millega muudetakse paketi tingimusi, sealhulgas hinda. Enim küsimusi on tekkinud tähtajaliste lepingute ülesütlemisel, kui tarbija on telefoni saanud nullhinnaga ehk ei ole telefoni eest tasunud, […]

Ametid: Elamusteenuste ohutuses on puudujääke

Tarbijakaitseameti pressiteade 05.06.2018   Ametid: Elamusteenuste ohutuses on puudujääke Tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet kontrollisid elamusteenuste ohutust ning leidsid, et suurimateks probleemideks on seadmete amortiseerumine, läbimõtlemata paigaldus ja seadmete ebapiisav hooldus, mis tingivad väiksemaid ja suuremaid ohte kasutajaile. Samuti püüavad ettevõtjad lükata kogu vastutust teenuse tarbijale. Eestis pakutakse praegu ligikaudu 80 vabaajateenust, mille hulk ja […]

Geoblokeeringu keeld mõjutab pea igat tarbijat

Geoblokeeringu keeld mõjutab pea igat tarbijat Täna tarbimiskeskkonna arengu konverentsil arutati asukohapõhise diskrimineerimise mõju ja vajadust. Seaduseloojad tõid välja, et geoblokeeringust võidavad pea kõik tarbijad, ettevõtjad leidsid, et ettevõtlust ei tasuks liiga palju reguleerida, vaid anda ettevõtjaile võimalus enese regulatsiooniks, mis tugineb usaldusele. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas oma tervituses, et tänasel konverentsil on […]

Kuus soovitust, mida seikluspargis tähele panna

Kuus soovitust, mida seikluspargis tähele panna Enne seikluspargis ronimist loe kindlasti leping läbi ning pea meeles, et kuigi teenuse pakkuja peab tagama teenuse ohutuse, tuleb teenuse kasutajal täita nii enda kui teiste ohutuse tagamiseks kõiki reegleid. Et seikluspargi külastamine oleks meeldejääv ja meeldiv kogemus, tasub eelnevalt teha veidi eeltööd ja tähelepanu pöörata mõningatele nüanssidele. Piirangud […]

Elamusteenuse pakkuja ei saa oma vastutust lükata tarbijale

Elamusteenuse pakkuja ei saa oma vastutust lükata tarbijale Seadus ütleb, et teenusepakkuja vastutab pakutava teenuse ohutuse eest, ent tarbijakaitseameti järelevalve näitab, et tihti püüavad elamusteenuste pakkujad vastutusest vabaneda. Tegelikult ei ole teenusepakkujal võimalik sellisest vastutusest vabaneda ja tarbijal on kohustus järgida ohutusnõudeid ehk mõlemad vastutavad oma tegevuse eest. Tarbijatele pakutav teenus peab vastama kehtestatud nõuetele, […]

Nippe õhkbatuutide ohutuks kasutamiseks

Tarbijakaitseameti pressiteade 25.05.2018   Nippe õhkbatuutide ohutuks kasutamiseks Suvisel ajal toimub üle Eesti palju vabaõhuüritusi, kus pakutakse ka batuudil hüppamist. Tarbijakaitseamet rõhutab, et kui aeda või avalikuks ürituseks püstitatakse õhkbatuut, siis peab olema tagatud selle turvaline kasutamine. Õhkbatuudi teenuse pakkujal tuleb meeles pidada, et paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda kõigist tootjapoolsetest juhistest ning iga batuudi […]

Saaremaa tarbijad saavad kaubanduskeskuses digitaalselt abimehelt nõu

Tarbijakaitseameti pressiteade 24.05.2018   Saaremaa tarbijad saavad kaubanduskeskuses digitaalselt abimehelt nõu Tarbijakaitseamet paigaldas Kuressaarde Saaremaa Kaubamajja elektroonilise infokioski, mis annab vastuseid enamlevinud küsimustele. Ameti esindajad olid täna keskuses kohapeal kioskit tutvustamas ja vastamas ka muudele küsimustele. Tarbijakaitseamet on viimastel aastatel pööranud palju tähelepanu interaktiivsete nõustamisvõimaluste loomisele. Alustati Tallinna lennujaama paigaldatud lennureisija õiguste teemalistest infokioskitest. „Aeg […]

Ka laadal kaubeldes tuleb tagada korrektne hinnateave ja tarbija õigused

Tarbijakaitseameti pressiteade 23.05.2018   Ka laadal kaubeldes tuleb tagada korrektne hinnateave ja tarbija õigused Alanud laadahooaja puhul tuletab tarbijakaitseamet kauplejaile meelde, et laadal kauplemisel kehtivad samad reeglid, nagu tavapoeski. Erilist tähelepanu tuleks pöörata korrektsele hinnateabele, tarbija õigustele pretensiooni esitamisel ja ostukviitungi saamisele. Tarbijail soovitab amet säilitada ratsionaalne mõtlemine, enne tehingu sooritamist uurida täpsemalt, millega tegu […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!