Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumers Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit)
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

Tähelepanu: Ohutult lõbutseda on lõbusam!

Tarbijakaitseameti pressiteade 15.05.2018   Tähelepanu: Ohutult lõbutseda on lõbusam! Tänasest alustavad tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet kuu aega vältava teavituskampaaniaga, millega pööravad tähelepanu elamusteenuste ohutusele – et teenuse kasutajad oleksid tähelepanelikud ja hindaksid oma võimeid õigesti ning teenuse pakkujad veenduksid oma teenuse turvalisuses. Tarbijaile pakutakse praegu erinevatele sihtgruppidele ligikaudu 70-80 vabaajateenust, mille hulk ja populaarsus […]

Tarbijakaitseameti kontroll tuvastas puudusi pea iga e-poe müügitingimustes

Tarbijakaitseameti pressiteade 03.05.2018 Tarbijakaitseameti kontroll tuvastas puudusi pea iga e-poe müügitingimustes Tarbijakaitseamet on tänavu suurema tähelepanu alla võtnud e-kaupluste müügitingimused. Seni kontrollitud 40 kaupluse põhjal saab olukorda hinnata kehvaks, sest neist 39 puhul esines rikkumisi, sõltumata veebipoe suurusest. Enim probleeme esines 14-päevase taganemisõigusega. Tulenevalt võlaõigusseadusest on kauplejatel lepingueelse teabe esitamise kohustus ning antud teabe esitamata jätmine või […]

Tarbijakaitseameti pressiteade 19.04.2018.

Uus pakettreisi direktiiv muudab paljud ettevõtjad reisiettevõtjateks Tarbijakaitseamet ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad reisiettevõtjaid Tartus, Tallinnas ja Narvas toimuvale infopäevale „Suunanäitaja – mis muutub uue pakettreisi direktiiviga 1. juulist 2018“, mis keskendub turismi- ja võlaõigusseaduse muudatustele. 1. juulil jõustuvad turismi- ning võlaõigusseaduse muudatused, millega võetakse üle pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv, mis puudutavad paljusid reisiteenuseid pakkuvaid […]

Kirev lisaainete maailm – kas toiduvärvid ja säilitusained teevad meid haigeks?

Lisaaineid leiab täna tervest hulgast valmistoitudest, ent mingil kujul kasutati neid juba aastasadu tagasigi. Sellest, milline on lisaainete mõju meie tervisele, kirjutab TTÜ toitumisinstituudi emeriitdotsent Tiiu Liebert. Vanasti kasvatasid inimesed toitu ise ja õppisid seda säilitama suitsutamise, soolamise ja fermenteerimisega. Kuid juba iidsetel aegadel kasutasid hiinlased parafiini põlemisel tekkinud etüleeni ja propüleeni segu puu- ja köögiviljade […]

Tarbijakaitseamet: tarbijale esitatav arve peab olema vastavuses saadud teenustega

Tarbijakaitseameti pressiteade 26.03.2018   Tarbijakaitseamet: tarbijale esitatav arve peab olema vastavuses saadud teenustega Viimasel ajal on tarbijail seoses sideteenustega tõusetunud küsimusi, millises mahus võib ettevõtja esitada tarbijale arve, kui tarbija on lõpetanud teenuse kasutamiseks sõlmitud lepingu või vahetanud teenuspaketti. Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et arve koostamisel tuleb järgida proportsionaalsuse põhimõtet. Kui tarbija soovib ettevõtjaga sõlmitud lepingut […]

Tarbijaõiguste väljakuulutamisest interaktiivsete digilahendusteni

Tarbijakaitseameti pressiteade 15.03.2018   Tarbijaõiguste väljakuulutamisest interaktiivsete digilahendusteni Täna tähistatakse üleilmselt tarbijaõiguste päeva, mille raames on paslik tähelepanu pöörata 56 aastaga toimunud suurtele muutustele tarbimiskeskkonnas. Alates tarbijaõiguste seaduslikkuse loomist tänaseni on kasvanud nii tarbimise maht kui ka inimeste vajadus üha kiirema info saamise järele, millega tuleb sammu pidada nii ettevõtjail kui järelevalveasutustel. Tarbijaõiguste päev sai […]

Euroopa Liidus on kõige enam leitud ohtlikke mänguasju ja mootorsõidukeid

Tarbijakaitseameti pressiteade 14.03.2018   Euroopa Liidus on kõige enam leitud ohtlikke mänguasju ja mootorsõidukeid Värskelt avaldatud ülevaade näitab, et Euroopa Liidu liikmesriigid on mullu vahetanud infot 2201 ohtliku toote kohta, millest suurima osa moodustavad mänguasjad ja mootorsõidukid. Eesti on kõige enam teavitanud siin avastatud ohtlikest rõivastest, jalatsitest ja kosmeetikatoodetest. Tarbija üks põhiõigustest on nõuda ja […]

Veebikauplejad iShop.ee ja S24 Eesti nörritavad tarbijaid

Tarbijakaitseameti pressiteade 02.03.2018   Veebikauplejad iShop.ee ja S24 Eesti nörritavad tarbijaid Viimasel ajal on suurenenud tarbijate pöördumised tarbijakaitseametisse seoses probleemidega Ishop.ee OÜ veebipoega, mis tegutseb aadressidel www.ilike.ee ja www.ishop.ee ning S24 Eesti OÜ veebipoega, mis varem tegutses aadressil www.supermarket24.ee ja müüs kaupa ka oksjoniportaalide vahendusel. Tarbijatele valmistavad muret olukorrad, mil nad on kauba eest tasunud, ent hoolimata kaupleja korduvatest lubadustest ei […]

Tähelepanelik nutiseadme ostja saab maandada riske

Lähtuvalt tarbijakaitseametisse tulnud küsimustest ja probleemidest seoses nutiseadme ostuga, soovitab amet tarbijail enne ostu sooritamist hoolikalt läbi mõelda, millistele omadustele peaks seade vastama ning millistel tingimustel seda osta tasuks. Märkimisväärne osa tarbijate pöördumistes on ajendatud kiiruga tehtud valikutest ning hilisemast rahulolematusest, sest seade ei vasta ootustele või sellega kaasnevad ootamatud lisakulud või probleemid. Seda, kui […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!