ETL EESTI TARBIJAKAITSE LIIT

25.aprill 2024

Tallinn

Sakala 23 a

Tarbijate õigused toodete remondile ja ökodisainile.

2022. aastal teatas Euroopa Komisjon kavatsusest peatselt võtta kasutusele tarbijate õigused toodete remondile ja kehtestada säästvatele toodetele ökodisaini nõuete  õiguslik raamistik.

3.aprillil k.a võttis Euroopa Parlament ametlikult vastu ambitsioonikad eeskirjad, millised aitaksid tarbijatel parandada tooteid ja seeläbi muuta need kestlikumaks.

Parlamendi kokkulepe on tarbijatele väga olulise tähtsusega ja avaldab tootjatele survet kvaliteetsemate ja parandatavate toodete valmistamiseks.

Soodustades parandamist saavad tarbijad peatselt valida kas parandada või asendada toode.

Tõsiste kahjustuste korral ei saagi kõiki tooteid korralikult parandada. Ometi on tarbijatel õigus hästi töötavale tootele, mille eest nad on maksnud.

Kui tarbija otsustab remondi kasuks peaks ta saama üheaastase lisagarantii, mis on tugevaks stiimuliks, et parandada katkiseid tooteid ja ka õiglane tarbijate suhtes, et kauem kestvatel toodetel on pikem garantii.

Uudised ökodisaini kohta aitavad igati kaasa sellele, et kestlikumad ja ressursitõhusad tooted muutuksid normiks.

Kiiremini tuleks omaks võtta ka säästlikumad eluviisid.

Nii Euroopa Komisjon kui liikmesriikide järelevalveasutused peaksid eraldama ressursse uute eeskirjade väljatöötamiseks ja jõustamiseks.

Euroopa nõukogu peab selle direktiivi veel ka ametlikult vastu võtma. Liikmesriikidel on remondi osas pärast selle jõustamist aega kaks aastat selle ülevõtmiseks siseriiklikesse õigusaktidesse-.

Tarbijaorganisatsioonid on seda direktiivi juba pikemat aega oodanud ja sellele protsessile igati kaasa aidanud.

Tarbijate jaoks on see igatahes suur võit võimaldamaks juurdepääsu vastupidavamatele toodetele.

Linda Läänesaar

EK tarbijapoliitika

nõuanderühma Eesti liige

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!