Põllumajandus- ja Toiduamet: bambusplastnõude müük ei ole Eestis lubatud

Põllumajandus- ja Toiduamet: bambusplastnõude müük ei ole Eestis lubatud

Tarbija tervise huvides ei tohi bambust sisaldavaid toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastesemeid müüa, sest need on nõuetele mittevastavad. Ameti kontrollitulemused näitavad, et bambusplastnõusid müüakse ning enim on nõuetele mittevastavaid tooteid sooja joogi topside ja laste sööginõude hulgas.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Margot Paavli sõnul kontrollib amet, et keelatud plastesemeid ei müüdaks tarbijatele. „Bambusplastnõud on loetud nõuetele mittevastavaks, sest bambusjahu sisaldavast plastist võib toitu erituda tervisele ohtlike koostisosi. Seetõttu võib see kujutada ohtu tervisele,“ selgitas Paavel.

Põllumajandus- ja Toiduamet on kontrollinud sellel aastal 51 e-poodi, kus tuvastati neljal juhul, et kodulehel pakutakse müügiks keelatud toodet. Samuti on kontrollitud 518 ettevõtet, et veenduda toiduga kokku puutuvate materjalide nõuetele vastavuses. Kaheksal juhul tuvastati, et müüdi bambusplasti sisaldavat toodet. Amet on koostanud kolm RASFF teadet, millega teavitati Euroopa Komisjoni ja liikmesriike bambusplasti sisaldavast tootest. RASFF on toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem, mis võimaldab kiiresti vahendada teavet liikmesriikide ametiasutuste vahel ning tarbijaid teavitada toidust ja söödast tulenevates ohtudest.

Kõige rohkem on leitud bambusplast tooteid soojajoogi topside ja laste sööginõude hulgast. „Kuna bambusplasttoodete puhul kasvab nende ohtlikus, ehk kasutades kasvab oht tervisele, siis juhime tarbijate tähelepanu sellele, et varasematel aastatel ostetud bambusplasttooteid ei tohiks kasutada toiduga kokkupuutumiseks,“ kirjeldas Paavel.

Ohtlike toodete müügilt avastamise korral kohustati tooted eemaldama müügist, kutsuda tooted tagasi ning teavitada tarbijaid toodete ohtlikkusest.

Lisaks on peale bambuse keelatud ka teised taimedest nt tselluloosist, maisist, riisist, tärklisest, kanepist valmistatud plastitooted.

Taust

Bambus-plast esemeid pole mitte ainult nõuetele mittevastavad, neid seostatakse ka otsese ohuga tervisele. Viimase kolme aasta jooksul on bambus-melamiin toodetega seoses esitatud umbes 70 ohuteadet läbi toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemi (RASFF), kus laboratoorselt on kinnitatud melamiini või formaldehüüdi migratsiooni piirnormide ulatuslikud ületused (ulatudes isegi kuni 30 korda üle piirnormi). Melamiini seostatakse neerukahjustustega ning formaldehüüdile on omistatud kantserogeenne toime (ninaneeluvähk, leukeemia).

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!