Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
31.10.2022

Amet hoiatab tarbijaid lõksu meelitava Poola kaupleja eest

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) on sel aastal laekunud 34 pöördumist seoses Poolas registreeritud kauplejaga Stander Sp z.o.o, kes pakub tooteid peamiselt telefonimüügi teel. Mitmed tarbijad on saanud postisaadetise teate, kuid ei ole midagi tellinud, kauplejaga ühendust võttes ähvardatakse tarbijaid inkassonõudega.

„Stander Sp z.o.o kasutab eestikeelset kõnekeskust ning müüb tarbijatele erinevaid vitamiine, kuid ei edasta tarbijatele nõutud lepingueelset teavet ega kinnita telefonivestluse järgselt tarbijaga lepingut kirjalikult. Tuletame meelde, et telefoni teel sõlmitud kokkulepped peab vormistama kirjalikult,“ selgitab TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse ekspert Heldin Malmet.

„Eelmise aasta sügisel sain ma SMS-meeldetuletuse tasumata jäänud arvest. Võtsin kohe kauplejaga telefoni teel ühendust ning andsin teada, et ma ei ole mitte ühtegi pakki tellinud ega saanud. Kuigi kaupleja kinnitas, et mulle rohkem meeldetuletusi ei saadeta, sain ma järgnevatel kuudel jätkuvalt kirju tasumata arvetest, sealjuures märgib kaupleja ära, et minu nõue edastatakse inkassole, kui ma arvet ära ei maksa“.

„Sain selle aasta veebruaris eestikeelse telefonikõne firmalt, mis tegeleb toidulisandite ja vitamiinide müügiga. Nõustusin tellimusega ja paki saabumisel kandsin 4.95 viidatud arveldusarvele. Pakist leidsin arve ja sellelt e-posti aadressi, millel ma kirjutasin, et soovin kõikidest edasistest saadetistest loobuda. Maikuus sain postkontorist teate, et minu nimele on saabunud pakk. Saatsin postkontoris paki avamata kauplejale tagasi. Edasi sain veel 5 pakiteadet, millega toimisin samamoodi. Augustis sain SMS-i, kus kaupleja andis mulle teada, et mul on tasumata arve summas 34.95 eurot + 5 eurot meeldetuletustasu. Samuti ähvardatakse arve mittetasumisel mind inkassoga. Septembris laekus ja paberkandjal kiri, kus nõudele oli täiendavalt juurde lisatud 25 eurot inkassotasu“.

Need on vaid üksikud näited tarbijate pöördumistest, kes on kimpus Poolas registreeritud kauplejaga Stander Sp z.o.o. Reeglina nõustuvad tarbijad telefoni teel proovipaki soetamisega, kuid satuvad pahaaimamatult ning endalegi ootamatult kaupleja poolt edukalt seatud lepingulõksu.

Malmet lisab, et ka siis, kui tarbija ja kaupleja on telefoni teel kokkuleppele jõudnud ning oma kokkulepet kirjalikult kinnitanud, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul ümber mõelda, lepingust taganeda ning tooted kauplejale tagastada. Siiski ei saa taganemisõigust kasutada teatud tüüpi kaupade puhul, näiteks kiiresti riknevad tooted või suletud pakendis kohaletoimetatud kaubad, mille pakend on avatud ja mida ei ole tervislikel või hügieenilistel põhjustel võimalik tagastada.

Mitmed tarbijad on leidnud end olukorrast, kus telefoni teel tellitud näidispaki järgselt hakkavad nad saama arveid inkassoettevõttelt. „Alusetuid inkassonõudeid ei pea tasuma. Kui inkassoettevõte saadab alusetult arveid, peab tarbija saatma kauplejale kirjalik kaebuse, kus ta viitab kirjaliku kokkuleppe puudumisele ja esitab nõude arvete tühistamiseks ning kauba saatmise lõpetamiseks. Samuti tasub kontakteeruda kirjalikus vormis inkassoettevõttega, kes on võlgnevuse teate saatnud, sest ka inkassoettevõte peab olema võimeline tõendama, et tarbija on telefoni teel sõlmitud lepinguga nõustunud ning seda kirjalikult kinnitanud,“ täiendab Malmet. Inkassoettevõttega kaebuse jätkumisel on tarbijal õigus pöörduda abi saamiseks tarbijavaidluste komisjoni poole.

TTJA 10 nõuannet, mida telefoni teel saadud pakkumiste puhul silmas pidada:

  1. telefoni teel sõlmitud kokkulepet, peab kirjalikult kinnitama!
  2. kaupleja peab enne lepingu sõlmimist andma Sulle teada lepingu sisust, ehk kes on kaupleja, mis on kaupleja kontaktandmed ning kuhu kaebuse lahendamiseks pöörduda, mis on lepingu alusel tellitu hind, mitu pakki ja mis aja jooksul saadetakse!
  3. ka eestikeelse telefoni teel tehtud pakkumise taga võib olla välismaa kaupleja!
  4. Euroopa Liidus registreeritud kauplejatega seotud vaidluste korral on võimalik abi saada TTJA EL tarbija nõustamiskeskusest, väljaspool Euroopa Liitu registreeritud kauplejatega tekkinud vaidlustes ei saa TTJA abiks olla!
  5. ka telefoni teel sõlmitud lepingust, mida on kirjalikult kinnitatud, on õigus 14 päeva jooksul taganeda. Kui kaupleja ei ole sind taganemisõigusest teavitanud, siis taganemisõiguse aeg pikeneb!
  6. püsitellimuse vormistamisel lõppeb taganemisõigus 14 päeva jooksul peale esimese paki kättesaamist!
  7. kui oled tellimusega nõustunud, kuid pakki lubatud aja jooksul ei saadetud, tuleb kauplejale sellest kirjalikult teada anda!
  8. kätte saamata või tellimata kauba eest tasuma ei pea, kuid kaupleja või inkassoettevõtte maksenõuetele tuleb kindlasti vastata ning olukorrast teada anda!
  9. kui kaupleja ei tarni Sulle kaupa lubatud tähtajaks või nõuab hilinenud saadetise vastuvõtmist, on Sul õigus leping lõpetada. Sealjuures ei tohi kaupleja viidata 14-päevase taganemisõiguse möödumisele!
  10. kauplejaga probleemide tekkimisel saab nõu küsida TTJA tarbijate nõuandetelefonil 6201707 (E-R: 10.00-15.00).

 

 

Lugupidamisega

Aap Andreas Rebas

Kommunikatsiooninõunik

Tel 6672153 | 56457757

www.ttja.ee | Endla 10a, Tallinn 10122

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

[Kärbitud sõnum]  Vaadake kogu kirja

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!