9.mail 1950. aastal esitles Robert Schuman oma kuulsat deklaratsiooni, millega pandi alus Euroopa Liidu moodustamisele.

Umbes samal ajal tekkisid ka esimesed tarbijaorganisatsioonid Euroopa Liidus.

Hakkas arenema uus dünaamiline turumajandus, mis pakkus hulgaliselt võimalusi nii äripoolele kui ka tarbijatele.
Seistes silmitsi uute võimalusteja valikutega vajasid tarbijad ka sõltumatut nõustamist.

Euroopa laienemise ja suurema integratsiooni tingimustes sai tarbijakaitse ka
piiriülese dimensiooni. 1975. aastal võeti vastu esimene tarbijakaitse alane programm.
Sellest ajast alates on tarbijapoliitika seadusandlik raamistik pakkunud Euroopa Liidu kodanikele erinevaid hüvesid ja mõjutanud nende igapäevast elu viisil, millest neil varem ei olnud aimugi.

Kas te teadsite, et on olemas ranged hügieeni ja ohutuse nõuded toidule, mida tootmis- ja turustamisahela kõikides etappides tuleb järgida.
Tänu üle-euroopalisele kiirhoiatussüsteemile RAPEX eemaldatakse ohtlik toodeturult.

Märgistuse nõuded tagavad, et tarbijad saavad toodete koostise kohta nii täpse teabe ja
samuti võimaldavad langetada ostuotsuse tervisliku valiku kasuks.

Kas te teadsite, et Euroopa Liidu regulatsioonidega on paika pandud ranged ohutuse standardid kindlustamaks, et mänguasjad, lasteriided jne. tooted peavad olema ohutud sõltumata sellest kus need on toodetud.

Kas te teadsite, et lennureisi tühistamise või viivituse korral on reisijatel õigus abile ja rahalisele hüvitisele.

Tänu Euroopa Liidu seadustele on tarbijate õigused kaitstud kui nad ostlevad internetis, samuti võivad nad usaldada tervise, keskkonna ja isikukaitse standardeid ja on nüüdsest lõplikult vabad ka rändlustasudest.

Euroopa on positiivselt mõjutanud tarbijate igapäeva elu väga erineval moel kehtestades standardeid, mis on eeskujuks paljudele tarbijatele globaalselt.

Kuid tulevik võib olla vähem roosiline ja eesseisvaid väljakutseid ei tohiks praegu alahinnata.
Poliitilised kriisid, Brexit, suurenev lõhe Euroopa kodanike ja liidrite vahel on reaalsus.

Kogu Euroopast kostub hääli, mis ärgitavad Euroopa Liitu olema kodanikele lähemal.
Ja neil on 100% õigus!

Sest ainult koos tegutsedes on meil võimalik saavutada püstitatud eesmärke.
Aga kuidas taastada usaldust? Usume, et ainult tugeva ja tulevikku vaatava tarbijapoliitikaga, sest me kõik oleme tarbijad. Tarbijatele tuleb anda vahendid oma õiguste jõustamiseks ja selleks vajavad tarbijad EL kollektiivsete kaebuste süsteemi.
Tuleb võidelda selle eest, et toodetele antaks pikemad garantiid ja tarbekaubad oleksid kauakestvad.
Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijaorganisatsioonid, kes on liitunud Euroopa tarbijate katusorganisatsiooniga BEUC julgustavad täna, 9.mail, Euroopa liidreid tõstma tarbijate huvid esiplaanile.

Eesti Tarbijakaitse Liit on täieõiguslik Euroopa Tarbijate Organisatsiooni BEUC Eesti liige.

Vahendanud:
Linda Läänesaar
BEUCi Eesti esindaja
ja ETL-i tegevdirektor

6411697

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!