Kingitus kuuse alla kiirlaenuga? TTJA juhib tähelepanu, et jõuluostud ei muutuks üle jõu käivaks maksekohustuseks

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) paneb inimestele südamele, et jõuluaegse ostlemise keskmes ei tasu teha otsuseid liiga kergekäeliselt. Eelkõige puudutab see kingituste ostmise eesmärgil laenu või järelmaksu võtmist. Tarbijakrediidi võtmisel tuleb põhjalikult läbi mõelda, kas laenu on tõesti vaja ning kas hilisem maksekohustuse täitmine on jõukohane. Mida laenureklaamidele reageerides silmas pidada, tutvustab TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.

Pühade eel reklaamitakse väga aktiivselt

Pühadeaegsel perioodil on tarbijakrediiti pakkuvate reklaamide osakaal (sotsiaal)meedias, aga ka kaubanduskeskustes kohapeal väga suur. Laenu- ja järelmaksu võimaluste reklaamimine ei ole keelatud, kuid reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Samuti ei tohi laenureklaam kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele.

Erinevad uuringud aastate jooksul näitavad, et kiirlaenu kergekäeline võtmine on sageli negatiivsete tagajärgedega ja üle poole inimestest kahetseb kiirlaenu võtmist. Uuringud ja vestlused tarbijatega näitavad, et kiirlaenu ja järelmaksu võetakse tihti just reklaami tõttu. Et seda riski maandada, on laenu ja muude tarbijakrediidi reklaamidele seadusega seatud piirangud, mille eesmärk on vältida tarbijate krediiditoodete tarbimisele õhutamist.

Märka vastutustundetuid reklaame!

Laenu- või järelmaksureklaamid, kus õhutatakse laenu võtma, ei ole vastutustundlikud. Näiteks reklaamid, mis jätavad mulje, et finantskohustuse võtmisel puudub risk – „Abimees jõulude eel“,  „Maksa kingituste eest alles kevadel“, „Jõulukingi laen katab suured kulutused“ jms. Kiirlaenu reklaamimine tähtpäevade kaudu ei ole lubatud. Näiteks ei tohi kutsuda reklaamis tarbijaid laenu võtma musta reede soodustustest osa saamiseks või jõulukingituste ostmiseks.

Keelatud on ka eriliselt rõhutada madalaid tasusid. Tarbijale võib eksitavalt mõjuda reklaam, kus on suurelt muust tekstist eraldatud „Lepingutasu 0 eurot“ või „0 eurot haldustasu“.

TTJA kontrollib reklaamide vastavust seadusele, kuid selleks, et tarbijad ei satuks eksitavate või vastutustundetute reklaamide ohvriks, on vajalik ka tarbijate endi kriitiline meel ning oskus reklaame lugeda.

Laenuotsust ei tohi teha ajalise surve all

Kahjuks kasutavad krediidiandjad ka selliseid reklaame, mis rõhuvad laenu või järelmaksu saamise protsessi kiirusele, mõjutades tarbijat tegema läbimõtlemata krediidiotsust. Sellised reklaamid on keelatud. Väga kriitiliselt tuleb suhtuda kaubanduskeskustes edastatavatesse reklaamidesse, sest  ostukeskkonnas kohapeal on süvenemine ajaliselt äärmiselt piiratud ja suurendab ohtu, et tarbija ei tee näiteks järelmaksu võtmise kohta mõistlikku ja endale jõukohast otsust.

Läbimõeldud otsuse tegemine

Kui laenu või järelmaksu võtmine on vajalik ning tarbija kaalutletud otsus, tuleb kindlasti enne konkreetse pakkumise kasuks otsustamist võrrelda erinevaid krediidipakkumisi, sealjuures intressi, krediidi kulukuse määra ja lepingu sõlmimise tasu Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe alusel (leitav TTJA kodulehelt). Lepingutingimustega tutvumiseks tuleks võtta aega ning uurida, kui kulukaks laen lõppkokkuvõttes läheb. Tagasimaksmisele kuuluv summa koos intressidega (ehk krediidi kasutamise eest makstava tasuga) ja muude laenuga seonduvate kuludega võib olla ligi kahekordne võrreldes laenuks saadud summaga.

Tarbijakrediiti reklaamivad ka sotsiaalmeedia mõjuisikud, kes on oma jälgijatele sageli usaldusväärseks infoallikaks. Siiski tuleb mõista ilusate reklaamide ja piltide taga tegelikkust – laenu võtmisega käib alati kaasas risk.

Soovitatav oleks täpsustada, millistel tingimustel saab tarbija paluda maksepuhkust ja mis saab siis, kui tekivad makseraskused. Enamik inimesi maksab võla õigeaegselt tagasi, ent muretsema paneb siiski asjaolu, et suur hulk inimesi satub maksehäireregistrisse. Seetõttu tuleb enne finantskohustuse võtmist teha omalt poolt kõik selleks, et vältida hilisemaid probleeme.

 

Lugupidamisega

Aap Andreas Rebas

Kommunikatsiooninõunik

Tel 6672153 | 56457757

www.ttja.ee | Endla 10a, Tallinn 10122

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

 

 

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!