Eesti Tarbijakaitse Liit teavitab :

ETL EESTI TARBIJAKAISE LIIT

Eesti Tarbijakaitse Liit teavitab :

Uued eeskirjad, mis aitavad tarbijatel tooteid kauem kasutada.

Euroopa Parlament võttis vastu eeskirjad, mis annavad tarbijatele õigused

nõuda otse tootjatelt mitte ainult müüjatelt vigaste toodete parandamist, mis ühtlasi survestab tootjaid tagama, et nende tooted oleksid kvaliteetsed ja vastupidavad ja et see muutuks normiks.

Kui toodetele kehtib veel kaheaastane garantii on see parandamine tarbijale tasuta, muudel juhtudel aga mõistliku tasu eest.

Siiski on kahetsusväärne, et tarbijate praegune õigus valida defektse kauba parandamise või asendamise vahel kahe esimese aasta jooksul pärast ostmist tühistatakse.

Nüüdsest peavad tarbijad leppima vaid asjaoluga, et vigane toode parandatakse.

Siiski on võimalikud mõningad mööndused juhul kui remont osutub võimatuks  või tekitab ebamugavusi.

Oleme seisukohal, et oleks igati mõistlik kui parandatud tootele pakutaks aasta lisagarantiid ja tootjad ei tohiks keelduda parandamast tooteid, mida on varem juba parandatud väljapool nende volitatud võrku ja samuti esitama varuosade ja remonditeabe kogu toote eeldatava eluea jooksul.

Pika kasutusajaga ja kvaliteetselt remonditud tooted säästaksid nii raha kui ka ressursse.

Remonti ei tohiks tarbijatele peale suruda küll aga neid julgustama seda tegema eriti kui toode läheb katki garantiiaja jooksul.

Euroopa remonditeabe vorm, mis sisaldab teavet tingimuste ja remondikulude kohta on vabatahtlik.

Igas liikmesriigis peavad olema veebipõhised remondiplatvormid, mis edastaksid teavet lähima remonditöökoja kohta.

Loodame, et liikmesriigid ei nõustu olemasolevate tarbijaõiguste vähendamisega.

Eesti Tarbijakaitse Liit

6411697

ETL: Eesti Tarbijakaitse Liidu kaebuste ja päringute statistika 2023. aastal.

Selleks, et tarbijad saaksid oma igapäevaseid oste sooritada turvaliselt ja kindlustundega vajavad nad õiguskindlust.

Siinkohal tuletame tarbijatele veelkord meelde nende õiguste ABC.

Tarbija õigused on sätestatud Tarbijakaitseseadusega, mille kohaselt tarbijal on õigus:

  • Nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele ja on ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ja mille omamine ja kasutamine ei ole keelatud,

  • Saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks;

  • Saada nõu ja abi kui õigusi on rikutud;

  • Nõuda tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;

Peale õiguste on tarbijal ka kohustused ja tooteid tuleb kasutada selleks, milleks nad on mõeldud s.t. sihipäraselt. Vastasel juhul ei saa tarbijad nõuda hüvitist.

Kokkuvõte 2023. aasta päringutest ja kaebustest on paigutatud alljärgnevasse tabelisse:

COICOP klassifikatsioon

Päringud

Kaebused

Kokku

Toit

87

58

145

Alkohol ja tubakas

10

2

12

Riided ja jalanõud

48

58

106

Vesi, elekter, gaas, küte, diisel, bensiin

345

259

604

Mööbel, kodumasinad ja nendega seonduvad parandused

311

182

493

Tervis

102

13

115

Transport

398

94

492

Internet, side, kommunikatsioon

257

185

442

Puhkus ja kultuurisündmused

142

218

360

Haridus

44

16

60

Restoranid, hotellid

15

26

41

Kaubad ja teenused

1375

630

2005

KOKKU

3134

1741

4875

Eesti Tarbijakaitse Liidule laekus 2023. aasta jooksul 3134 päringut ja 1741 kaebust, seega kokku

4875 pöördumist.

Meie kodulehel on kaebuste ja nõustamiste vorm, mis hõlbustab meiega kontakti saamist ja lahenduste leidmist probleemidele nii eesti kui ka vene keeles.

Maakondades nõustavad ja vastavad meili ja telefoni vahendusel meie ühingute liikmed.

Pöördumiste statistika näitab ühelt poolt tarbijate teadlikkuse ja aktiivsuse tõusu oma õiguste kaitseks aga teisalt seda, et turud ei toimi efektiivselt ja õiglaselt.

Aga ka kõik ühiskonnas toimuv, peegeldub meile tagasisidena tarbijatelt!

Tarbijad seisavad silmitsi endiselt tervisekriisist põhjustatud erinevate majandusraskustega, millest tingituna ka oluliselt suurenenud ka päringute ja kaebuste maht.

Paljud inimesed, kes hakkasid tellima nii toitu kui tarbekaupu kullerfirmade vahendusel otse koju teevad seda siiani ja uusi teenuse tellijaid tuleb aina juurde, sest tarbija hindab mugavust.

Seoses transpordiga laekus meile kokku 492 pöördumist, siis siinjuures tuletame tarbijatele veelkord meelde:

kuna reisimise teema on aktuaalne nii täna kui tulevikus, et juhul kui lennuettevõtja lennu tühistab on reisijal õigus lennupileti eest makstud raha tagasi saada, aga mitte leppida vautseriga kui ta seda ise ei soovi.

Lennureisijate õigused on reguleeritud seadusega ja nendest peavad ettevõtjad rangelt juhinduma oma tegevuses.

Seoses kaupade ja teenustega laekus kokku 2005 pöördumist.

Kuna kontaktivaba kaupade tellimine oli tervisekriisi tingimustes soovitatav, siis tõusis e-kaubanduse maht hüppeliselt ja see oli nii tarbijatele kui kauplejatele nii võlu kui valu ja tekitas suure päringute ja kaebuste tulva.

Veebikaubandus on siiani väga populaarne ja jätkab tõusu, mis omakorda tähendab, et lisandub üha uusi probleeme.

Tuletame siinjuures tarbijatele meelde, et enne tellimuse vormistamist tuleb hoolikalt uurida kauplejate tausta ja kodulehte et ennetada probleemide tekkimist.

Mahtude suurenemine mõjutas koheselt ka meie tööd – tellijatel tekkis erinevaid probleeme kauplejatega.

Selgitame siinjuures ka teistele tellijatele juhul kui neil on tekkinud sarnaseid probleeme:

Kui tarbija tellib kaupa veebis on tal igal juhul õigus 14. päeva jooksul lepingust taganeda.

Kui kauplejal ei ole võimalust tellitud kaupa tarnida, siis on tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda kogu summa tagastamist.

Kui tellitud kaup ei ole kohale jõudnud 30. päeva jooksul päevast kui leping sõlmiti on tarbijal õigus nõuda lisatähtaega, õigus tellimus tühistada ja nõuda rahade tagastamist.

Tarbijad sattusid kriisi ajal üha sagedamini ka petturite võrku, võltsitud ülevaadete ja reklaamide ja ohtlike toodete ohvriteks.

Veebiturud on kohustatud jagama kasutajatele täpsemat teavet nii oma tegevuse kui müüdavate toodete ohutuse kohta.

Veebist kaupa ostes peaks olema eriti tähelepanelik, sest võltskaupmeeste ja pangamaksepettuste arv on kasvanud hüppeliselt. Hoolikalt tuleks uurida kauplejate tausta ja mitte kaasa minna petuskeemidega, sest võib juhtuda, et tarbija õigused ei saa sind kaitsta.

Hoolikas tasub olla mistahes reklaamide ja linkidega, mis suunavad sind kolmandatele veebilehtedele.

Kontaktivaba ostlemine tekitas hulga probleeme, sest tarbijate usaldust tihtipeale kuritarvitatakse, näiteks saadetakse praaktooteid.

Võetakse raha, aga kaupa ei saadeta, ei peeta kinni tarne tähtaegadest, väljareklaamitud kaup on läbimüüdud, suurused ei vasta tellitule, kaubad ei vasta kirjeldatud nõuetele, tooted on osutunud ohtlikeks, kaasas ei ole kasutusjuhendeid, tarbijaid diskrimineeritakse asukohamaa põhiselt ja keeldutakse tellimust vastu võtmast, tarbija ei saa peale tellimuse vormistamist enam kontakti kauplejaga.

E-kaubanduse usaldusväärsus sai igatahes risti ja põiki läbi testitud juba Covidi ajal, aga probleemid jätkuvad.

Saime tarbijatelt kaebusi kauplejate kohta, kes olid seadnud geoblokeeringud meie riigi tarbijatele. Tarbijate huvi osta piiriülestelt kauplejatelt tooteid on üsna suur ja müügist kaupleja ei tohi keelduda, kuid kauba kohale toimetamise viisid on kaupleja valida.

Keelatud on ka maksevahendi alusel ignoreerimine, seega kõikide liikmesriikide tarbijatele tuleb pakkuda samasugust maksevõimalust kui tarbijatele riigisiseselt.

Kaupade ja teenustega tekkis tarbijatel peale e-kaubanduse muidki erinevaid probleeme, näiteks :kaubad ei vasta kirjeldatud nõuetele; puuduvad eestikeelsed kasutusjuhendid; tooted lähevad kiiresti katki, neid ei saagi parandada, sest puuduvad varuosad, paranduse kvaliteet on tihti madal ja neid peab korduvalt parandama, tarbijate valikuvõimalusi on piiratud; kasutatud kaupade puhul keelduvad müüjad neid tagasi võtmast või asendamast; tarbijad ei saa aru miks ei saa puudusega kauba korral asendada seda automaatselt uuega või oma raha tagasi nõuda vaid kaupleja otsustab kuidas käituda.

Tuletame tarbijatele meelde, et puudusega kauba korral on tarbijal õigus esmalt nõuda toote tasuta parandamist või asendamist uuega.

Reeglina siiski kaupleja valib sobiva variandi. Küll aga peab kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulud tasuma müüja.

Kasutatud asjadele n. komisjonimüük kehtivad samad tingimused kui uutele kaupadele.

Veelkord: eraisikute vahelistele tehingutele ei laiene tarbijakaitse reeglid ja probleemsete juhtumitega saab pöörduda kohtu poole.

Paneme tarbijatele südamele: Enne mistahes lepingute sõlmimist tuleb hoolikalt tutvuda lepingutingimustega, et vältida hilisemaid arusaamatusi ja konflikte.

Tarbijad pahandavad agressiivsete müügikõnede pärast ja nõuavad nende keelustamist.

Selliste müügikõnede arv kulmineerus eriti kriisi ajal, kui püüti tarbijatele pähe määrida mida iganes.

Erinevate petukõnede arv ületas sel aastal kõik senini kogetud rekordid.

Erinevate petukõnedega meelitati tarbijatelt välja sadu tuhandeid eurosid ja vaatamata hoiatustele avalikus meedias langesid inimesed massiliselt petturite ohvriks.

Kahjuks ei saa meie siin aidata muuga kui soovitusega lõpetada kõne kui tegemist on tundmatu telefoninumbriga või veel parem võõraid telefoninumbreid ignoreerida.

Meeldetuletuseks: Kaebuste esitamise kord on reguleeritud Tarbijakaitseseadusega ning kaupleja vastutab tarbija ees.

Enne kaebuse esitamist peab eelnema müüjaga läbirääkimiste etapp ja kui müüja ei ole nõus suulisele kaebusele reageerima tuleb esitada kirjalik kaebus, millele müüja peab kirjalikult reageerima 15 päeva jooksul.

Juhul kui tekib vajadus esitada meile kaebus, siis seda saab teha vabas vormis, küll aga tuleb kindlasti ära märkida :

  • Nimi ja kontaktandmed;

  • Kaebuse esitamise kuupäev;

  • Kaubal või teenusel esinev puudus;

  • Teiepoolne soovitav lahendus olukorrale;

Ostu tõendamist kui sellist ei ole VÕS-ga reguleeritud, seepärast võib ostu sooritamist tõendada nt. ostutseki, arve, panga väljavõte või mõne muu dokumendiga, millest on näha tehingu sooritamise aeg ja osapooled.

Igal juhul tuleb ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia kaebusele lisada.

Kui kauplejaga ei ole võimalik kokkulepet saavutada on tarbijal alati õigus kohtuvälise lahenduse leidmiseks pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole.

Siinjuures tuletame tarbijatele meelde, et meie poole saab pöörduda aadressil tarbijakaitseliit@hotmail.com või esitada kaebus meie kodulehel www.tarbijakaitse.ee vastava vormi kohaselt.

Eesti Tarbijakaitse Liit

6411697

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!