Pressiteade

19.03.2021

EL tarbija nõustamiskeskus

SUUR UURING: Eestlased usaldavad kauplejaid, kuid lükkavad reisiplaane edasi

Tarbijaõiguste nädala raames avalikustas Euroopa Komisjon mahuka tarbijauuringu tulemused. Uuring viidi läbi 2020. aasta lõpus, et analüüsida COVID-19 kriisi mõju tarbimisele ning tulemustest nähtub, et veebist ostmine ja keskkonnasõbralikud tooted on peamised märksõnad, mis iseloomustavad eurooplaste tarbimiskultuuri koroona-aastal.

“E-kaubandus toimis eelmisel aastal hästi ka vaatamata koroonaviiruse leviku poolt põhjustatud segadustele, seda kinnitab tõik, et 71% Euroopa tarbijatest sooritas eelmisel aastal veebist oste. Mõistagi on see peamine ja kõige kättesaadavam piiriülese tehingu võimalus, mistõttu iseloomustab sama tendents ka eesti tarbijate käitumist – suisa kolm neljandikku ehk 75% eestlasi kasutas eelmisel aastal e-poodide teenuseid,” märkis EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Tammaru lisab siiski, et peamised murekohad tarbijate jaoks viimase aasta jooksul on olnud ärajäänud reisid ja reisiteenustega seonduvad hirmud. “Viiruse leviku tõttu on kõige enam suurenenud pöördumised, mis puudutavad tühistatud reise. Uuringust ilmneb ka see, et 86% Eesti tarbijaid ei julge reisiplaane teha, kuid ettevaatlikkus on praeguses olukorras igati arusaadav ja ootuspärane.”

Valik uuringu olulisematest tulemustest:

  • 71% Euroopa tarbijatest ostis 2020. aastal tooteid veebist (Eesti tarbijatest 75%);
  • 81% tegi sisseoste kodu lähedal asuvatest kauplustest ja toetas kohalikke ettevõtjaid (Eestis 74%)
  • 80% vastanutest ei planeeri ühtegi välisreisi kuniks olukorra stabiliseerumiseni (Eesti vastajatest 86%);
  • Sama suur hulk (80%) kinnitasid, et usaldavad kauplejaid ja teenusepakkujaid (Eesti protsent küündis 87-ni);
  • 67% respondentidest vastasid, et ostsid keskkonnasõbralikke tooteid isegi siis, kui nende eest tuli rohkem maksta (Eesti puhul vastavalt 50%);
  • 38% vastajatest olid raskustes arvete maksmisega, Eesti tulemus vastavalt 18%.

Euroopa Komisjon on kokku pannud uue tarbijakaitse tegevuskava aastateks 2020-2025, mille eesmärk on rahuldada tarbijate esmased vajadused seoses käimasoleva COVID-19 pandeemiaga ja parandada nende toimetulekuvõimet. Pandeemia on tekitanud olulisi probleeme, mis mõjutavad tarbijate igapäevaelu, eelkõige seoses toodete ja teenuste kättesaadavuse ja juurdepääsetavusega ning reisimisega ELi sees ja väljapoole ELi.

Uuring viidi läbi telefoniküsitlusena 30 Euroopa riigis, sh kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil, Norras ja Suurbritannias. Uuringus osales esinduslik valim riikide täisealistest elanikest. Uuringu tulemuste ja materjalidega saab tutvuda Euroopa Komisjoni kodulehel.

Lugupidamisega

Aap Andreas Rebas

Kommunikatsiooni peaspetsialist

www.ecc.ee | Endla 10a, Tallinn 10142

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!