29.jaanuaril avaldas Euroopa Komisjon vahetult enne Euroopa Tarbijakaitsealast Tippkohtumist Brüsselis pettusi käsitleva uuringu tulemused Euroopa Liidus.

Uuringust selgus, et enam kui pooled vastajatest – 56% olid viimase kahe aasta jooksul kokku puutunud vähemalt ühe pettusega.

Justiitsvolinik Didier Reynders tõdes:

„ Digitaalses maailmas on tarbijapettused, millega kaasnevad rahalised kaotused muutunud tavaliseks. Liiga palju on tarbijaid, kes kaotavad raha. Need pettused mõjutavad ka e-kaubandust kuna tarbijad muudavad selle tagajärjel oma käitumist turul. Uute EL-i eeskirjadega on tarbijakaitseametnikud selliste tavadega võitlemiseks paremini varustatud. Sellegipoolest peavad veebiplatvormid, sotsiaalmeedia operaatorid ja makseteenuste pakkujad võtma selle nuhtluse peatamiseks tugevamad meetmed. Kõik tarbijapoliitikaga seotud osapooled peavad osutama paremat kaitset digitaalsetele tarbijatele. See on üks teemadest, mida hakkame arutama EL-i tippkohtumisel“

Uuringust selgub, et  pettusega kokkupuutunud vastajate seas olid 13% saanud rahalist kahju ja veel 31% vastajatest taluma muid ebamugavusi.

Tulemused rõhutavad, et pettustega puutuvad kokku kõige aktiivsemad veebitarbijad.

Kõige tavalisemad juhtumid on seotud pettustega auhindade reklaamimisel – 28% ,

teiseks identiteediga  ja ostudega seotud pettused, aga samuti petukõned telefonidele.

EL-l on kõikehõlmav küberkuritegevuse vastane poliitika.

Äsja jõustunud direktiiv võimaldab nüüd liikmesriikidel tellida saitide ja sotsiaalmeedia kontode eemaldamist, kus pettused on tuvastatud ja nõuda interneti teenuste pakkujatelt või pankadelt teavet petturitest veebikauplejate tuvastamiseks.

Muude prioriteetide hulgas aitab tarbijakaitsealane tippkohtumine tagada edasiste meetmete võtmist tarbijate juhendamiseks ja kaitsmiseks.

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

Tegevdirektor

6411697

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!