Uus pakettreisi direktiiv muudab paljud ettevõtjad reisiettevõtjateks

Tarbijakaitseamet ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad reisiettevõtjaid Tartus, Tallinnas ja Narvas toimuvale infopäevale „Suunanäitaja – mis muutub uue pakettreisi direktiiviga 1. juulist 2018“, mis keskendub turismi- ja võlaõigusseaduse muudatustele.

1. juulil jõustuvad turismi- ning võlaõigusseaduse muudatused, millega võetakse üle pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv, mis puudutavad paljusid reisiteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid.  Oluline on teada, et reisiettevõtja mõiste muutub laiemaks ning muudatused puudutavad ka neid, kes varem reisiettevõtjad ei olnud.

Direktiivi ülevõtmisega laieneb pakettreisi mõiste ja tekib uus mõiste seotud reisikorraldusteenuste näol. Pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste regulatsioon kuulub kohaldamisele siis, kui reisiteenused, mida pakutakse müügiks ja müüakse, vastavad pakettreisi või seotud reisikorraldusteenuste tunnustele. Seejuures tähtsust ei oma , kuidas ettevõtja ise oma tegevust kirjeldab või määratleb, vaid kuidas ja mil viisil ta reisiteenuseid reklaamib, pakub müügiks ja müüb.

Teatud juhtudel võib reisiettevõtjaks muutuda ka näiteks majutusteenuse, reisijaveo või muu turismiteenuse osutaja ning sellega kaasneb kohustus esitada majandustegevusteade ja omada nõuetekohast tagatist. Näiteks võib pakettreis moodustuda juhul, kui ettevõtja pakub müügiks või müüb reisiteenuseid pakettreisi või sellesarnase nimetuse all nagu näiteks „puhkuse pakett“, “spaapakett”, „kruiis“ ning tegemist on vähemalt kahe eri liiki reisiteenuse kogumiga samaks reisiks. Kusjuures reisiettevõtjaile seatud nõudeid tuleb täita juba esimesest pakettreisi või seotud reisikorraldusteenuste müügipakkumise avaldamisest või esitamisest alates, isegi, kui reaalset müüki ei ole veel toimunud.

Kõiki neid ja muid seonduvaid küsimusi käsitletakse Suunanäitaja infopäeval.

Infopäevad toimuvad:

 • 10. mail Tartus, hotell Tartu seminariruumis Harmoonia;
 • 16. mail Tallinnas, Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis ja
 • 22. mail Narvas, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.

 

Infopäeval saavad reisiettevõtjad vastused järgnevatele küsimustele:

 • Millal kohaldatakse uut pakettreisi direktiivi?
 • Kes on reisiettevõtja?
 • Mis on pakettreis ja mis on seotud reisikorraldusteenused?
 • Mis muutub tagatisnõude osas?
 • Mida peab tagatise taotlemisel arvesse võtma?
 • Kuidas koostada ja esitada kogumüügi aruannet?
 • Millist lepingueelset teavet tuleb reisijale anda?
 • Millest peab pakettreisilepingu muutmisel lähtuma?
 • Millistel juhtudel saab pakettreisilepingust enne reisi algust taganeda?
 • Milles seisneb reisikorraldaja vastutus?
 • Mis on vääramatu jõud?

Rohkem teavet infopäeva kohta saab tarbijakaitseameti kodulehelt.

Täpsemat infot pakettreisi direktiivi ülevõtmisega seonduvast saavad ettevõtjad tarbijakaitseameti veebisuue pakettreisi direktiivi rubriigist, kus on toodud välja teavet selle kohta, millal on tegemist pakettreisiga ja millal seotud reisikorraldusteenustega. Lisaks lingitud õigusaktidele, saab lehel tutvuda ka ameti koostatud võrdlustabeliga ning juhendiga, mis käsitleb seaduse kohaldamisala ja mõisteid.

 

 

Lisainfo:

Pille Kalda
Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert
Tel: 620 1719

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!