Peagi hakatakse mõtlema jõulukingituste tegemisele ja viimasel ajal suurt populaarsust kogunud tasakaaluliikur võib olla paljude laste ja noorte kingisooviks.
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu sellele, et tasakaaluliikuri ostmisel tuleb veenduda selle vastavuses nõuetele.TJA viis läbi tasakaaluliikurite järelevalvekampaania, mille raames vaadati üle 15 erinevat tasakaaluliikurit seitsmes erinevas müügikohas. Ükski kontrollitud tasakaaluliikur ei vastanud 100 protsenti nõuetele. Tüüpilisteks puudusteks olid vastavusdeklaratsioonide puudumine toote müügikohas ja täiesti puuduv või ebapiisav märgistus. Vähem oli probleeme kasutusjuhenditega ja karbil või dokumentatsioonis deklareeritud andmete erinemisega tootele märgitud andmetest. Kui enamus puudujääke kõrvaldati, siis kahe seadme juures osutus see sedavõrd tülikaks, et nende turustamisest loobuti. […]

Allikas: tarbija 24

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!