Kosmeetika säilivusajast kinnipidamine on oluline, et meigitoodetel ja hooldusvahenditel oleks tagatud nende tõhusus ja ohutus tervisele. Mõnel kreemipurgil on peal “parim enne” kuupäev, teisel märgistus, et toode säilib avatult 12 või 36 kuud. Kosmeetika säilivusaeg tekitab palju küsimusi ja seetõttu selgitan, millest sõltub kosmeetika kasutuskõlblikkuse aeg, kuidas pakenditel olevat märgistust tõlgendada ning mis juhtub aegunud kosmeetika kasutamisel.
Euroopa Liidu nõuete kohaselt peab kõigile ilutoodetele olema märgitud säilivuse aeg avamise järgselt. Konkreetse „parim enne“ kuupäevaga peavad olema märgistatud tooted, mis säilivad vähem kui 30 kuud. Näiteks kehtib see nõue looduskosmeetika puhul, mis on lühikese säilivusajaga [….]

Allikas. Hansa Post

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!