Eelmisel nädalal toimus kohtumine Riigikogu Maaelukomisjoni kutsel Euroopa Toiduohutuse (EFSA)

Peadirektori dr.Bernhard Urli ja teda saatva delegatsiooniga.

Toiduohutuse valdkond puudutab meid kõiki ja ikka ja jälle kerkivad üles küsimused teemadel GMO-dest,

glüfosaadi kasutamisest, mesilaste tervisest jne.

EFSA peamisteks ülesanneteks on anda teadusuuringutel põhinevaid nõuandeid toiduga seotud riskide kohta.

Kohtumisel käsitleti EFSA prioriteete, ülesandeid ja strateegiaid, riskide hindamist, loomade tervishoidu ja

Reguleeritud toodete valdkonda – taimekaitsevahendite toimeaineid, GMO-sid, toidulisandeid jms.

Samuti anti ülevaade kommunikatsioonist ja riskidest tingitud teavitamise protsesse.

 

Ettekanded:

1_EE-Riigikogu-Tallinn-Oct-2017_BU_v1

2_EE-Riigikogu-Tallinn-Oct-2017_GdS_final

3_EE-Riigikogu-Tallinn-Oct-2017_HV_final

4_EE-Riigikogu-Tallinn-Oct-2017_BG_final

 

Linda Läänesaar

tegevdirektor

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!