Tarbijakaitseamet on koostanud juhendi ja kontrollnimekirja tarbijaile, et aidata mõista ja võrrelda sideteenuste pakkumiste sisu ja annab nippe, mida pakkumist saades tähele panna.
Tihti teevad sideoperaatorid tarbijatele kampaaniakorras ahvatlevaid pakkumisi, mis sisaldavad näiteks tasuta telefoni, tahvelarvutit või muid soodustusi. Tarbijail on oluline teada, et tavaliselt kõik lepingu tingimused ei ole allkirjastatava lepingu juurde lisatud, vaid lepingus viidatakse nende olemasolule ja lepingu sõlmimisel peab sideettevõtja andma võimaluse nende sisust teada saada näiteks veebilehel või esindustes.
Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et tähtajalise lepingu pikkus võib olla maksimaalselt kaks aastat, ent sideettevõtja on kohustatud pakkuma ka võimalust üheaastase lepingu sõlmimiseks. Tähtajalise või tähtajalise kohustusega lepingu (näiteks tasuta või soodushinnaga seadme või muu soodustuse saamisel) ennetähtaegse lõpetamise korral on reeglina ette nähtud leppetrahvi maksmise kohustus.
Konkreetses kohas tähtajalise lepinguga kaabeltelevisiooni või püsiühendusega internetiteenuse lepingu sõlmimisel tasub mõelda, kas lähiajal on plaanis kolida. Alati ei pruugi olla ühenduse üleviimine uude kohta võimalik, mistõttu võib lepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasneda leppetrahv.
Tarbijal on õigus sideteenuse leping igal ajal eelneva etteteatamiseta üles öelda teavitades sideettevõtjat lepingu ülesütlemisest vastavalt üldtingimustes sätestatud korrale. Jälgida tuleb, et seni tekkinud kohustused saaksid täidetud.
Tarbijal on õigus taganeda põhjendusi esitamata 14-päeva jooksul lepingust, mis on sõlmitud sidevahendi abil ja väljaspool äriruume. Esinduses allkirjastatud lepingute puhul puudub õigus lepingust taganemiseks, välja arvatud tarbijakrediidilepingu sõlmimisel. Taganemisõiguse kasutamisel tuleb arvestada, et seadet peab käsitsema ja kasutama üksnes nii, nagu seda lubataks teha tavapäraselt poes. Kui tarbijal on kahtlusi, kas ta soovib sideettevõtjaga lepingulist suhet, siis on parem seadet taganemisperioodil mitte kasutada. Reeglina tuleb tarbijal kanda ka asja tagastamisega seotud otsene kulu.
Kontrollnimekiri infost, mida amet soovitab enne uue lepingu sõlmimist välja selgitada:
  • soovitud teenuse põhiomadused, näiteks kiirus, maht jms;
  • teenuse hind ja selle arvutamise viis, võimalikud täiendavad tasud;
  • lepingu tähtaeg, taganemise õigus ja sellega seotud kulud;
  • arveldamise kord, sh tähtajad ja arve saamise kanalid;
  • lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused, lepingu muutmisest teavitamise kanal;
  • poolte vastutus lepingu rikkumisel ja kaebuste lahendamise kord.
Lisainfo:
Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!