Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pressiteade
26.02.2019

Efrenza OÜ, Soodusmüük Perele OÜ ja Lainel UÜ narritavad tarbijaid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hoiatab Efrenza OÜ ja Soodusmüük Perele OÜ eest, kes on seotud Facebookis tegutseva grupiga „Tellimused Poolast“. Tarbijatel on probleeme ka Tartus Laine Köögistuudio nime all tegutseva Lainel UÜ-ga. Mainitud ettevõtetel on probleeme tarbijate ees võetud kohustuste täitmisega.

Tarbijate pöördumistest nähtub, et Efrenza OÜ on müünud Facebookis olevas grupis „Tellimused Poolast“ (varasema nimega „Soodusmüük Peredele“) tarbijatele tooteid, mille eest küsinud täies ulatuses ettemaksu, ent jätnud tellimused täitmata. Tarbijate makstud raha ei ole nende nõudmisel tagastatud. Probleemid on jõudnud ka tarbijavaidluste komisjoni, ent ettevõtja ei täida ka tarbija kasuks tehtud otsuseid, mistõttu on Efrenza OÜ kantud musta nimekirja. Lehel „Tellimused Poolast“ toimub nüüdseks kauba tellimuste vastuvõtmine Soodusmüük Perele OÜ nime all, ent ka selle ettevõtja tegevuse osas on laekunud tarbijavaidluste komisjonile avaldus, mis annab kõiki asjaolusid kaaludes ohusignaali ka selle ettevõtte osas.

Tartus Laine Köögistuudio kaubamärki kasutav Lainel UÜ on võtnud tarbijatelt vastu köögimööbli tellimusi ja saanud ettemaksu, ent tarbijate avaldustest selgub, et ettevõte ei ole tellimusi täitnud ega tagasi maksnud ka saadud raha. Lisaks mööblitellimusele on tarbijatel mureks ka köögitehnikal ja mööblil ilmnenud puudused, mida kaupleja ei ole lahendanud. Lainel UÜ ei täida ka tarbijavaidluste komisjoni otsuseid. Tarbijatel on võimalik pöörduda asja lahendamiseks kohtusse. Kohtu kaudu on võimalik nõuda oma nõude rahuldamist, kas hagiavaldusega või maksekäsu kiirmenetluse raames. Maksekäsu kiirmenetluse esitamise võimalusega saab tutvuda Eesti kohtute veebis.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest.

Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada. Kui tarbija kasutas tasumiseks krediitkaarti, on tal võimalus raha tagasi saamiseks pöörduda kaardi väljastanud panga poole.

TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Lisainfo:

Pille Kalda

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kommunikatsiooniekspert

620 1719

pille.kalda@ttja.ee

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!