ELi toll pidas 2018. aastal kinni peaaegu 740 miljoni euro väärtuses võltsitud ja potentsiaalselt ohtlikke kaupu

Toll_konfiskeeritud_kaup

Euroopa Komisjoni täna avaldatud uutest andmetest nähtub, et 2018. aastal peeti ELis kinni rohkem võltskaupu kui aasta varem, suurenes ka kuller- ja postipakiteenuste kaudu saadetavate väikepakkide arv. Kinnipeetud saadetiste arv oli 2017. aastal 57 433 ja 2018. aastal 69 354, kuid kinnipeetud esemete üldkogus on eelmiste aastatega võrreldes vähenenud. 2018. aastal peeti kinni peaaegu 27 miljonit intellektuaalomandi õigust rikkuvat artiklit, mille tänavahind on ligi 740 miljonit eurot. Ka Eestis on kinnipeetud saadetiste arv mõnevõrra suurenenud – kui 2017. aastal oli selliseid saadetisi 319, siis 2018. aastal 359.

19/09/2019

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici sõnas: „ELi tolliametnikud on edukalt avastanud ja pidanud kinni võltsitud kaupu, mis on sageli tarbijatele ohtlikud. Nende töö muudab veelgi keerulisemaks suur arv väikepakke, mis jõuavad Euroopa Liitu e-kaubanduse vahendusel. Prioriteetide hulka kuuluvad ka meie ühtse turu ja tolliliidu usaldusväärsuse kaitsmine ning intellektuaalomandi õiguskaitse tõhus tagamine rahvusvahelises tarneahelas. Peame jätkama võltsimise ja piraatluse vastase võitluse tõhustamist.”

 

Kaubaartiklitest enim peeti kinni sigarette, mis moodustasid kinnipeetud artiklitest 15%. Sellele järgnesid mänguasjad (14%), pakendimaterjal (9%), etiketid, sildid ja kleebised (9%) ning rõivad (8%). Tooted, mida kasutatakse kodus isiklikuks tarbeks, näiteks kehahooldustooted, ravimid, mänguasjad ja elektrilised majapidamistarbed, moodustasid peaaegu 37% kinnipeetud toodete koguarvust.

 

Hiina on jätkuvalt intellektuaalomandi õigusi rikkuvate kaupade peamine lähteriik. Võltsitud alkohoolsed joogid pärinesid põhiliselt Põhja-Makedooniast. Türgi oli muude jookide, parfüümide ja kosmeetika peamine allikas. ELi toll pidas kinni palju võltsitud käekelli, mobiiltelefone ja tarvikuid, tindikassette ja toonereid, CDsid/DVDsid, silte ja kleebiseid, mis pärinesid Hongkongist, Hiinast. Arvutiseadmete peamine allikas oli India, sigarettide puhul Kambodža ning pakendimaterjal tuli peamiselt Bosnia ja Hertsegoviinast.

 

Taustteave

Komisjoni aruanne intellektuaalomandi õiguskaitse tagamiseks võetavate tollimeetmete kohta on avaldatud igal aastal alates 2000. aastast ning see põhineb liikmesriikide tolliametite poolt komisjonile edastatud andmetel.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) vaatluskeskus avaldas täna veel ühe täiendava aruande: „Aruanne intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta ELis: tulemused ELi piiridel ja liikmesriikides ajavahemikul 2013–2017“Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeid. Kõnealune aruanne, mis põhineb ka maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi andmetel, täiendab viimaste aastate suundumusi käsitlevat aruannet riiklike täitevasutuste andmetega kinnipidamiste kohta siseturul.

Varasem uuringOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeid on samuti näidanud, et ELi ettevõtete otsene kahju, mis tuleneb võltsitud kaubast, ulatub 56 miljardi euroni aastas, mis vastab peaaegu 468 000 töökoha kaotusele. Võttes arvesse ka mõju muudele sektoritele, on müügikahjum kokku 92 miljardit eurot.

Lisateave

Täispikk pressiteade

Täispikk aruanne on avaldatud siin.

Teabeleht on kättesaadav siin

2018. aasta tarbijaturgude tulemustabel: eurooplaste usaldust teenuste vastu tuleb suurendada

Euroopa Komisjon avaldas täna 2018. aasta tarbijaturgude tulemustabeli, mis annab ülevaate ELi tarbijate hinnangutest 40 kaupade ja teenuste sektorile.

12/10/2018
Üldine usaldus turgude vastu on alates 2010. aastast suurenenud, kuid aruande järgi usub ainult 53% tarbijatest, et teenustesektorite ettevõtjad järgivad tarbijakaitsenorme. Kaupade puhul on see näitaja üksnes veidi kõrgem (59%). Võrreldes 2016. aasta tulemustabeliga ei ole tarbijate kindlustunne kasvanud. Enamikus ELi liikmesriikides on tarbijate jaoks eriti problemaatilised telekommunikatsiooni-, finants- ja kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter, postiteenused) sektor. Positiivne on see, et aruande kohaselt on Ida- ja Lääne-Euroopa vahelised erinevused tarbijate kindlustundes tasapisi vähenemas. Tarbijate kindlustunne on suur isikuteenuste (juuksuri- ja spaateenused), puhkusemajutuse ja puhkusepakettide puhul.[…]

Allikas: Euroopa komisjon

Euroopa Komisjon – Pressiteade: Uus kokkulepe tarbijatega: komisjon tugevdab ELi tarbijate õigusi ja õiguskaitset

Euroopa Komisjon esitas 11.04.2018.a. algatuse „Uus kokkulepe tarbijatega“, mille eesmärk on tagada, et Euroopa tarbijad saavad oma liidu õigusaktidest tulenevaid õigusi täiel määral kasutada.

ELi kehtivad tarbijakaitse-eeskirjad on juba praegu ühed maailma rangeimad, kuid hiljutised juhtumid (nt Dieselgate) on näidanud, et nende täiemahuline jõustamine on keeruline. Uus kokkulepe annab kvalifitseeritud üksustele võimaluse esitada tarbijarühma nimel esindushagi. Ühtlasi saavad liikmesriikide tarbijakaitseasutused suuremad volitused karistusi määrata. Lisaks sellele laiendatakse tarbijakaitset veebitehingutele ning selgitatakse, et kvaliteedierinevuste kasutamine tarbijate eksitamiseks on keelatud.

Allikas: Euroopa komisjon

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!