• Foorum
  • Teemad
  • Postitusi
  • Last Post
  • Tarbija ja seadus
   Mida arvad meie seadustest? Millised on kogemused sinul kui tarbijal? Mida muudaksid seadustes sina? Milliste seaduste toime ajab sind lihtsalt närvi? Miks siis nii ja mida teha?
  • 0
  • 0
  • Hetkel teemad puuduvad

   Administraator

  • Tarbija õigused ja kohustused
   Tarbijakaitseseaduse põhjal on Sul tarbijana õigus:
   • nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu Sinu elule, tervisele ja varale ning mida ei ole keelatud omada ja kasutada;
   • saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
   • saada tarbijaõigus- ja tarbimisalast teavet;
   • saada nõu ja abi, kui Sinu õigusi on rikutud;
   • nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
   • taotleda oma huvide arvestamist ning olla oma ühingute ja liitude kaudu esindatud tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel. [...]
   Allikas: https://www.ttja.ee/et/tarbijale/tarbija-oigused-ja-kohustused-0
  • 0
  • 0
  • Hetkel teemad puuduvad

  • Tarbijate kogemused
   Teenused ja toodang ei rahulda sind? Millised ja miks? Mida võiks paremaks muuta? Olgu see teema selle foorumi kandvaks jooneks ning saagu siin sõna nii tarbijad kui ka tootja - oponendid, vastustajad, kes iganes - kõik on oodatud.
  • 0
  • 0
  • Hetkel teemad puuduvad

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!