Tarbijaõiguste väljakuulutamisest interaktiivsete digilahendusteni

Tarbijakaitseameti pressiteade

15.03.2018

 

Tarbijaõiguste väljakuulutamisest interaktiivsete digilahendusteni

Täna tähistatakse üleilmselt tarbijaõiguste päeva, mille raames on paslik tähelepanu pöörata 56 aastaga toimunud suurtele muutustele tarbimiskeskkonnas. Alates tarbijaõiguste seaduslikkuse loomist tänaseni on kasvanud nii tarbimise maht kui ka inimeste vajadus üha kiirema info saamise järele, millega tuleb sammu pidada nii ettevõtjail kui järelevalveasutustel.

Tarbijaõiguste päev sai alguse 15. märtsil 1962. aastal Ameerika Ühendriikide president J.F. Kennedy peetud kõnest, kus ta rõhutas, et kõik inimesed on tarbijad ning nende huvid peavad olema kaitstud erinevate pettuste, sealhulgas eksitava reklaami ja puuduliku märgistuse eest. Inimestele müüdavad tooted ei tohi olla ohtlikud ja neil peab olema valikuvõimalus. Eeltooduga pandi alus tarbijaõiguste seaduslikkusele ning alates 1962. aastast tähistatakse just seda päeva kaasaegse tarbijakaitse loomise ja rahvusvahelise tarbijaõiguste päevana.

Tänapäeval on Kennedy öeldu endiselt kehtiv. Kui Eesti tarbijal tekib küsimusi oma õiguste kohta konkreetses olukorras, on tal võimalik pöörduda küsimusega tarbijakaitseameti, kohaliku omavalitsuse või mõne tarbijaorganisatsiooni poole. Ajaloos tagasi vaadates käidi kunagi aktiivselt tarbijakaitseameti nõustamisvastuvõttudel, ent ajapikku on see võimalus muutnud üha vähem populaarseks kahanedes mõnes Eesti paigus lausa olematuks. Tänasel päeval eelistavad tarbijad infot saada väga kiirelt ja käepärasel viisil ilma selleks kusagile spetsiaalselt sõitmata, milleks kulub aega ja raha.

Tarbijakaitseameti veebileht on väga populaarne info otsimise kanal, millele lisaks saavad tarbijad valida ka teiste operatiivsete kanalite vahel. Veebilehe kõrval on populaarseimaks kanaliks tarbijakaitseameti nõustamistelefon, mis alustas tööd juba 1994. aastal, veidi pärast tarbijakaitseameti asutamist. Nõustamistelefonilt saavad tarbijad nõu lihtsamate küsimuste korral ning telefonikõnede arv aastas küündis ligi 25 tuhandeni. Kuivõrd telefoniliinid oli pidevalt koormatud ja tekkisid kõneootejärjekorrad, hakkas amet juba mõned aastad tagasi otsima tarbijale mugavamaid ja käepärasemaid võimalusi küsimustele vastuste saamiseks.

Tarbijakaitseamet otsustas proovida vastata küsimustele nende tekkekohas kasutades digitaalseid lahendusi tarbijaabimehe näol. Nii avas amet pilootprojektina 2015. aasta sügisel lennujaamas kolm interaktiivset infokioski, mis keskendus lennureisija õigustele. Reisijad võtsid infokioskid hästi vastu külastades neid 2016. ja 2017. aastal keskmiselt 18 000 korda aastas.

Lennujaamas asuvate tarbija abimeeste populaarsus andis tarbijakaitseametile julgust katsetada sama ka kaubanduskeskustes. 2017. aasta lõpus avaski amet kaks infokioskit kaubanduskeskustes Rakveres Põhjakeskuses ja Viljandis Centrumis. Kolmas infokiosk Kuressaares on ka peagi kasutamiseks täielikult valmis. Esimese kolme kuuga on kaubanduskeskustesse paigaldatud digitaalsed tarbija abimehed teenindanud juba üle 1100 tarbija. Kui kaubanduskeskustesse paigaldatud tarbija abimehed osutuvad populaarseteks, plaanib amet tulevikus paigaldada neid ka teistesse linnadesse.

Tarbijakaitseamet soovib kõigile tarbijaõiguste päeva puhul mõistlikku tarbimist. Tarbija, tea oma õigusi ja kohustusi!

Rohkem teavet:

 

 

Lisainfo:

Hanna Turetski
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 53 308 076

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.

 

Veebikauplejad iShop.ee ja S24 Eesti nörritavad tarbijaid

Tarbijakaitseameti pressiteade

02.03.2018

 

Veebikauplejad iShop.ee ja S24 Eesti nörritavad tarbijaid

Viimasel ajal on suurenenud tarbijate pöördumised tarbijakaitseametisse seoses probleemidega Ishop.ee OÜ veebipoega, mis tegutseb aadressidel www.ilike.ee ja www.ishop.ee ning S24 Eesti OÜ veebipoega, mis varem tegutses aadressil www.supermarket24.ee ja müüs kaupa ka oksjoniportaalide vahendusel.

Tarbijatele valmistavad muret olukorrad, mil nad on kauba eest tasunud, ent hoolimata kaupleja korduvatest lubadustest ei saabu kaup tarbijateni. Kui tarbijad on kasutanud oma õigust tehingust taganemiseks, ei ole ettevõtjad tarbijaile raha tagastanud või teinud seda ette nähtud tähtaja jooksul.

S24 Eesti OÜ kasutatud domeen supermarket24.ee on hetkel suletud, ent tarbijatel tasub teada, et ettevõte on varem kasutanud müügikanalina ka oksjoniportaale. Ei ole välistatud olukorrad, et ettevõtja avab tulevikus oma e-poe muudel domeenidel või kasutab teisi müügikanaleid. Seega tasub alati enne e-poest tellimist vaadata, kes on kaupleja ning teha eeltööd kaupleja tausta osas.

Tarbijakaitseamet selgitab juhtumitega seotud asjaolusid. Amet soovitab tarbijatel nende enda majandushuve silmas pidades arvestada eeltoodud asjaoludega ja kaaluda enne ostuotsuse tegemist ka teisi alternatiive.

Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.

 

Rohkem teavet:

 

 

Lisainfo:

Hanna Turetski
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 53 308 076

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.

Tarbijakaitseamet: ostes sisustustooteid LOOPRONS OÜ, endise nimega VT Trading OÜ kauplustest, ei pruugi kaupa tegelikult saada

Tarbijakaitseameti pressiteade

6.02.2018

 

Tarbijakaitseamet: ostes sisustustooteid LOOPRONS OÜ, endise nimega VT Trading OÜ kauplustest, ei pruugi kaupa tegelikult saada

 

Tarbijakaitseameti poole on pöördunud mitmed tarbijad kuna kaupleja  LOOPRONS OÜ (endise ärinimega VT Trading OÜ) on jätnud tarbijate ees oma kohustused täitmata. Kohustuste mittetäitmine seisneb eelkõige selles, et kaupleja ei ole tarninud tarbija poolt tellitud kaupa tarbijale ettenähtud tähtaja jooksul või ei taga asjakohast klienditeeninust (ei vasta tarbija kirjadele) või ei ole tagastanud tarbijale lepingust taganemisel tellitud kauba maksumust.

Viimased pöördumised on seotud Paides tegutsenud Eleene sisustuskaupluse kohta, mis tänaseks on oma uksed sulgenud.

 

Tarbijakaitseametile teadaolevalt on ettevõtte äriühingu nime muutmisel VT Trading OÜ-st LOOPRONS OÜ-ks. Muutunud on ka äriühingu juhatuse liige. Uueks juhatuse liikmeks on filipiinlanna, kellele kuulub ka mitmeid teisi Eesti äriühinguid, millede tegevuses on ilmnenud majandusraskused.

Kaupleja on jätnud vastamata ameti poolt edastatud tarbija kaebustele ning ei ole täitnud ka tarbija vaidluste komisjoni otsust, mistõttu on  nii VT Trading OÜ kui ka LOOPRONS OÜ lisatud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõttete musta nimekirja. Komisjoni otsustega saab tutvuda tarbijakaitseameti infosüsteemis.

 

Amet soovitab tarbijatel, kellel on tekkinud rahaline nõue kaupleja vastu, pöörduda oma nõudega kohtusse, kas maksekäsu kiirmenetluse raames või hagiavaldusega. Maksekäsu kiirmenetluse esitamise võimalusega saab tutvuda aadressil: http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/maksekasu-kiirmenetlus.

 

Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.

 

 

 

Lisainfo:

Hanna Turetski
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 53 308 076

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.

 

Leedu turismiamet hoiatab lennupiletite vahendusportaali 24fly.com eest

Tarbijakaitseameti pressiteade

26.01.2018

 

Leedu turismiamet hoiatab lennupiletite vahendusportaali 24fly.com eest

Leedu tarbija nõustamiskeskus teatas sealse turismiameti hoiatusest UAB Skrydziai LT suhtes, kes tegutseb lennupiletite vahendusportaalina aadressil www.24fly.com, millel on ka eestikeelne ostukeskkond. Leedu turismiamet ei soovita nimetatud portaalist lennupileteid osta.

Leedu turismiameti andmetel ei ole UAB Skrydziai LT reisikorraldusega tegelev emafirma UAB Travelonline Baltics esitanud ametile vajalikke andmeid reisiettevõtja tagatise kohta, mistõttu peatati tema tegevusluba. Leedu turismiameti hinnangul esineb hetkel ohukahtlus ka lennupileteid vahendava tütarfirma suutlikkuses täita oma lepingutega võetud kohustusi. Kohalik turismiamet ei ole saanud ettevõtete juhtkonnaga kontakti, et saada olukorra kohta täpsemat teavet või hajutada ameti kahtlustusi.

Kui Eestis on reisijaid, kes on ostnud lennupileteid portaalist www.24fly.com, siis soovitab tarbija nõustamiskeskus ostetud piletite kehtivust kontrollida otse lennuvedajaga kontakteerudes. Probleemide korral on tarbijal õigus pöörduda Eesti tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse.

 

 

 

Lisainfo:

Hanna Turetski
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 53 308 076

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.

Kuidas tootel oleva triipkoodi järgi teada saada, kust toode pärit on?

Pea kõigel, mida me kasutame, on triipkood peal. See on muutunud juba nii tavapäraseks, et vahel me enam ei märkagi seda.
Triipkoodi puhul on tegemist kodeerimissüsteemiga, mis koosneb nii erineva suurusega kriipsudest kui ka selle all olevatest numbritest.Eestis on levinud 13- ja 8-numbrilised koodid. Enamasti on toodetel 13 numbrit, pisipakenditel kaheksa.

13-numbriline kood on üles ehitatud süsteemiga RRR VVVV TTTTT C, kus: […]

Allikas: Postimees

Kuidas valida sobiv voodi ja madrats?

Tänapäeval vaevab inimesi järjest rohkem kiirest elutempost tulenev kurnatus, halvemal juhul

lausa stress. Stressi ja väsimuse ennetamiseks on vajalik puhata piisavalt – kõige olulisem on

magada kvaliteetselt ehk puhata võimalikult hästi välja.

Hea ja kvaliteetse une valem koosneb kolmest lihtsast komponendist – õigest magamistoa

temperatuurist; kehale vastavast madratsist ja voodist .

Milline on hea madrats?

Erinevas mudelis madratseid on palju ja tihtipeale ei oska inimesed suures valikus orienteeruda.

Suurim viga, mis inimesed voodi madratsit soetades teevad on see, et pööratakse liiga väga

aega madratsi omadustega tutvumisele ning ostetakse esimene madrats, mis hinnaklassi

poolest sobib.

Et inimese lihased saaksid puhkeasendis puhata, siis tuleb madrats valida individuaalselt igale

kehale.

Madratsi valimiseks mine kindlasti ise kohale ja proovi erinevaid versioone.

Madrats on sinu kehale liiga pehme, kui sellele lamades vajud kohe sinna sisse. Väga pehme

voodi võib esialgu tunduda sobiv valik, kuid pikaajaliselt koormab see selja lülisammast ja

muudab selle kõveraks.

Liiga kõva on madrats siis, kui puusad ei vaju jällegi üldse voodi madratsisse – niimoodi vaevad

samuti enda lülisammast.

Ideaalne madrats on selline, millel lamades vajub natukene sinu õla- ja taljevöö madratsi

sisse.

Et ära tunda sellist asendit võta endaga poodi kaasa sõber, kes saab vaadata, kuidas sinu keha

madratsil asetseb.

Kuidas valida voodit?

Voodi valimise juures tuleb lähtuda paljuski sisekujundusest ja enda soovidest . Kui oled

valinud enda kehale sobiva madratsi, siis voodi raami valiku osas ei ole nii palju kriteeriumeid,

mida peab silmas pidama.

Magamistubade sisustamisel on populaarsust kasvatanud kontinentaalvoodid ehk jenkkivoodid .

Need on kõrgklassilised voodid, mis sisaldavad nii toekat madratsit kui ka voodiraami. Madratsid

koosnevad mitmetsoonilistest süsteemidest, mis on inimese kehale sobivad ja toestavad. Uuri

kontinentaalvoodite kohta rohkem nende edasimüüjatelt.

Külastades mööblisalonge võivad paljud voodid jätta petliku mulje enda suurusest – kui lähed

voodit soetama, siis kindlasti arvesta välja voodi suurus ja jälgi seda ka poes. Niimoodi ei soeta

sa liiga suurt või väikest voodit enda magamistuppa.

Milline peab olema magamistoa temperatuur?

Uinumise protsess on lihtsam, kui ruumi temperatuur on umbes 5 kraadi madalam kui sinu

kodu üldine temperatuur. Erinevad eksperdid soovitavad väga erinevaid sisetemperatuure, kuid

ühes on nad sama meelt – magamistoas ei tohiks olla üle 20 kraadi.

Hoia enda toa temperatuur madalamana, eemalda toast erinevad helendavad esemed, nt LED

ekraanid, lambid jms, ning puhka ennast välja!

 

Raido Tamar SEO Partner <http:///>  (Digitaalne turundus OÜ)

PUUST JA PUNASEKS: kuidas ma uuest aastast oma tulu arvestan?

Maksuamet jagab selgitusi, kuidas mitmest kohast tulu teenija, töötu, pensionär, lapsega kodus olija ja ootamatu tulu saaja peaks järgmise aasta algusest arvestama oma tulu.
Järgmisel aastal tõuseb tulumaksuvaba miinimum 500 euroni. Samas tähendab see, et tulumaksuvabastus kaob alates 2100 eurosest kuupalgast.2018. aastal sõltub inimese sissetulekust maksuvaba tulu summa. Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud maksuvaba tulu suurust. Teades oma 2018. aasta sissetulekuid, on juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist 1. juuliks 2019.

Kuidas mõjutab maksuvaba tulu suurust mitu töökohta? […]

Postimees

Tarbijakaitseameti pressiteade 14.11.2017

Tarbijakaitseamet: Aus kaupleja ei eksita tarbijat

Tarbijakaitseamet alustab täna teavituskampaaniaga „Austa klienti, kauple ausalt“, mis juhib nii kauplejate kui tarbijate tähelepanu seaduses keelatud ebaausatele kauplemisvõtetele, eelkõige hindade ühtsusele riiulis ja kassas ning hinnaesitluse selgusele.

Uuringus „Tarbijakaitse olukorrast Eestis“ tõi iga kuues tarbija tõi välja probleeme hinnaerinevuste ja sooduskaupade lõppemisega juba kampaania kestuse ajal, mistõttu on tarbijakaitseamet võtnud võimalikud ebaausad kauplemisvõtted suurendatud tähelepanu alla. Uuring näitas, et eelkõige tekivad probleemid kõige tavapärasemate igapäevaostude sooritamisel. Ka Euroopa Komisjoni tehtud uuringust selgus, et tarbijad saavad sageli ebaausa kauplemisvõtte osaliseks, mille hulka kuulub ka hinnaerinevus riiulil ja kassas.

„Aus kaupleja austab klienti ning teeb enda poolt kõik, et tarbijaid ei eksitataks. Paraku sai tarbijakaitseamet eelmisel aastal pea iga päev pöördumisi tarbijailt, kes teavitasid hinnaerinevusest,“ kommenteeris tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste.

Kauba või teenuse tarbijale pakkumine ja müük ning muul viisil turustamine peab toimuma head kaubandustava arvestades ning tarbija suhtes ausalt. Eelkõige on ebaaus tarbijat eksitav või tema suhtes agressiivne kauplemisvõte. Hinnad tuleb avaldada selliselt, et need oleks selgelt loetavad ja tarbijale üheselt mõistetavalt.

Eksitavaks peetakse kauplemisvõtet ka siis, kui selle mõjul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud, ja kui ei ole mainitud kauplemisvõtte ärilist eesmärki ja viimane ei selgu juba kontekstist.

Kampaania raames viis amet läbi kauplustes üle Eesti hinnakontrolli, mille eesmärk oli saada ülevaade hinnateabe korrektsusest müügisaalis ja kassas ning sooduskaupade müügiks pakkumisel. Kontrolli tulemuste kokkuvõtete ja järelduste tegemine on pooleli. Tulemusi tutvustab amet novembri teises pooles.

Rohkem teavet:

 

 

Lisainfo:

Hanna Turetski
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 53 308 076

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.

 

Hoidistekuninganna Valli Järve väärtustab kodumaa sünnipäeva 100 hoidisega.

Üle 25 aasta koolikokana Türi toimetuleku koolis töötav Valli Järve on hoidiseid Türi sügislaadal rahvale maitsmiseks teinud juba üle 10 aasta ja välja andnud paar retseptitaamatutki.

Kodukandi Türi Õunafestivali konkurssidel ei jää ta kunagi ilma auhinnata ja saab tihti lausa esikohti  õunakookide ja õunahoidiste konkursil.

Tema õuna-paprika marmelaadi on oma lemmikuks tunnistanud Olustvere hoidisemessil meie grand old man Dmitri Demjanov.

Oma põhitöö ja hobi kõrvalt on Valli Järve veel ka Eesti Tarbijakaitse Liidu juhatuse esimees.

Täismahus loe teksti ja vt.pilti 19.oktoober 2017.a. Maa Elu lehest:

https://maaelu.postimees.ee/4281613/kokk-vaartustab-kodumaa-sunnipaeva-100-hoidisega

 

Linda läänesaar

tegevdirektor

 

 

Tarbijakaitseamet hoiatab: turule on saabunud ohtlikud näpuvurrid

Tarbijakaitseamet hoiatab oma Facebooki lehel kõiki fidget spinnerite edaimüüjaid ohtlikest näpuvurridest.

Tarbijakaitseameti Facebooki lehel seisab järgmine hoiatud:

«Hoiatus kõikidele ettevõtjatele, kes müüvad spinnereid!

Mitmed Euroopa riigid on läbi RAPEX süsteemi teavitanud teisi riike, et osadel spinneritel patareikinnitused ei vasta nõuetele ning tulevad lahti, mis loob ohtlikke olukordi, mil lapsed saavad patareisid ja muid eralduvaid osi suhu panna ja alla neelata. Need Hiinast tellitud led-valgustuse ja patareidega spinnerid ei talu kukkumist ega pinget ilma, et neilt tükke ei eralduks. […]

Allikas: tarbija 24

Laadima jäetud näpuvurr lahvatas leekidesse

USAs pani väike poiss muusikat mängiva Bluetooth-ühendusega fidget spinner’i laadima, ent mõne aja möödudes seade kuumenes üle ning plahvatas.

Möödunud nädalavahetusel juhtus õnnetus USAs Alabama osariigis Gardendale’i linnas perekond Allumsiga, kirjutab WBRC. Ema Kimberly Allums tõttas kohe ülakorrusele poja juurde, kui kuulis tema karjumist. Nimelt oli laadima pandud näpuvurr leekidesse lahvatanud, mis poissi ehmatas. Naise sõnul oli näpuvurr laadimas olnud vähem kui 45 minutit, kui see ülekuumenemisest põlema süttis. Poeg ja ema panid selle kraanikaussi ning lasid veega üle. Vaibale jäi tulisest mänguasjast samuti must jälg.[…]

Allikas: tarbija 24

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!