Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumers Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit)
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

Ülevaade: mis saab kriisiga ära jäänud ürituste piletitest või aeguvatest kinkekaartidest?

Tarbijakaitseamet pani kokku suure ülevaate küsimustest, mis tarbijatel eriolukorraga seoses tekkida võivad. Vahendame neist olulisemad. Mida teha, kui kinkekaart või -pilet aegub ajal, mil teenust ei ole võimalik riikliku eriolukorra tõttu lunastada?  Kui kinkekaart või -pilet aegub olukorras, kus teenust ei ole võimalik riikliku eriolukorra tõttu kasutada, siis on tarbijal õigus lepingust taganeda ja saada tagasi […]

Delfi:VAJALIK PRAKTILINE INFO | Mida pead teadma koroonaviiruse tõttu Eestis kehtestatud eriolukorra kohta?

Vastavalt valitsuse 12. märtsil tehtud otsusele kehtib eriolukord Eestis 1. maini, see kuupäev kaasa arvatud. Elukorralduse muutus puudutab koole, reisimist, kultuurielu ja vabaaja veetmist ning asutuste külastamist. Koondasime kokku olulisema info eriolukorraga kaasnevatest praktilistest muudatustest ja informatsioonist. Riigi infotelefonid 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti […]

Euroopa tarbijakaitsealane tippkohtumine Brüsselis – tuleviku tarbijapoliitika kujundamine.

Tippkohtumine on iga-aastane foorum, millele kogunevad peamised Euroopa ja rahvusvahelised poliitikakujundajad ja sidusrühmad. Aastate jooksul on tippkohtumine saanud oluliseks võimaluseks suurendada teadlikkust tarbijapoliitika valdkonnas  ja peamiseks vahendiks tarbijate huvide integreerimisel Euroopa Liidu poliitikasse. Ürituse korraldaja Justiits- ja Tarbijavolinik Didier Reynders oma avakõnes tutvustas tuleviku tarbijapoliitika strateegiat, mis täiustab Euroopa turumajandust üleminekul digitaalsesse ajastusse. Tarbijad on […]

Tarbijate Tippkohtumine 2020.: Komisjoni uus uuring käsitleb tarbijate pettusi Euroopa Liidus.

29.jaanuaril avaldas Euroopa Komisjon vahetult enne Euroopa Tarbijakaitsealast Tippkohtumist Brüsselis pettusi käsitleva uuringu tulemused Euroopa Liidus. Uuringust selgus, et enam kui pooled vastajatest – 56% olid viimase kahe aasta jooksul kokku puutunud vähemalt ühe pettusega. Justiitsvolinik Didier Reynders tõdes: „ Digitaalses maailmas on tarbijapettused, millega kaasnevad rahalised kaotused muutunud tavaliseks. Liiga palju on tarbijaid, kes […]

Eesti Tarbijakaitse Liidu kaebuste ja päringute statistika 2019.aastal.

  Eesti Tarbijakaitse Liidu kaebuste ja päringute statistika  2019.aastal.   Selleks, et tarbijad saaksid oma igapäevaseid oste sooritada turvaliselt ja kindlustundega vajavad nad õiguskindlust. Tarbijate põhiõigus on võimalus toodete puuduse ilmnemisel pöörduda kaupleja poole kahe aasta jooksul. Tarbija õigused on sätestatud Tarbijakaitseseadusega, mille kohaselt tarbijal on õigus: Nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele […]

TTJA juhib tähelepanu, pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pressiteade 16.12.2019 TTJA juhib tähelepanu, pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab täna alanud teavituskampaaniaga meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ning pürotehniliste toodete väärkasutamine  võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi. Igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tagajärjel viga mitu inimest ning enamasti […]

Ohutus on tarbija õigus.

                          EEST TARBIJAKAITSE LIIT                                                   Ohutus on tarbija õigus. Eesti Tarbijakaitse Liit tegeles sel aastal väga aktiivselt toodete ohutuse projektiga, mida toetas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Toodete ohutus on tarbija õigus ja tarbijal on õigus nõuda, et kõik tooted on ohutud. Toodete ohutus on ka üks peamisi Euroopa Liidu prioriteete. Euroopa Liidu toll […]

TTJA pressiteade_Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada, et on uuendanud oma pretensiooni esitamise juhendit

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pressiteade 10.12.2019 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada, et on uuendanud oma pretensiooni esitamise juhendit. Kõige olulisem muudatus puudutab pretensiooni esitamise aega, kui toode asendatakse uuega. Tarbija üks põhiõigusi on võimalus pöörduda puuduse ilmnemisel kaupleja poole kahe aasta jooksul. Selle kahe aasta jooksul tekkinud tootmisdefekt kas parandatakse või toode asendatakse. […]

Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peab võimaldama tarbijatele säästvat valikut.

    EESTI TARBIJAKAITSE LIIT   20.november 2019 Tallinn   Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peab võimaldama tarbijatele säästvat valikut. 50 protsenti eurooplastest peab Euroopa Liidu kaubanduspoliitika üheks prioriteediks keskkonna- ja tervisestandardite järgimise tagamist. Nii öeldakse täna avaldatud Euroopa Liidu 2019. aasta kaubanduse eurobaromeetri uuringus, seepärast kutsume uut Euroopa Komisjoni üle andma tarbijatele volitused säästva valiku tegemiseks. ELi […]

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pressiteade 31.10.2019 Uuring: tarbijad ei jää probleemide korral enam passiivseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pressiteade 31.10.2019 Uuring: tarbijad ei jää probleemide korral enam passiivseks Äsja valminud uuring tarbijakaitse olukorrast Eestis näitab, et tarbijad ei jää enam probleemide korral passiivseks, vaid võtavad ka midagi ette. Lausa 79% vastanutest, kellel esines viimase aasta jooksul tarbijakaitsealaseid probleeme, võttis midagi ette probleemi lahendamiseks. Seejuures on hüppeliselt kasvanud probleemid […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!