Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumers Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit)
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

Seminari kokkuvõte 29.06.2018

Eesti Tarbijakaitse Liidu seminar „Toidu ohutus on tarbija õigus“. Eesti Tarbijakaitse Liit  (ETL) korraldas 29.juunil tarbijakaitsealase seminari, millel käsitleti toidu ohutust. Toidu teema on ETL-l olnud fookuses aastast aastasse kuna seoses toidukaupade liikumisega maailma erinevate turgude vahel kaasnevad ka riskid tarbijate tervisele ja heaolule. Toidu ohutus on tarbijaõigus ja tarbijal on õigus eeldada, et toit […]

Toidu saasteained

Seminari  ettekanne „ Toidu saasteained“ Maia Radin, Maaeluministeeriumist;   Toidu saasteained 29062018

Facebook: Avalik kiri toidutööstustele, valitsusele ja riigikoguliikmetele

  Lipumärk liha ja lihatoodete märgistamisel on eksitav Kohalike põllumajandustootjate jätkusuutlikkuse huvides on väga oluline, et nende tooteid hinnatakse ja võimalusel eelistatakse. Põllumehi ja tarbijaid ühendab aga kaks olulist lüli, toiduainetetööstus ja jaekaubandus. Paljud lihatööstuse jaoks toorainet tootvad ettevõtted ei saa mõjutada seda, milline lõpptoode jõuab tarbijani ning millest see tegelikult toodetud on. Eestlane ostab […]

Pressiteade: Tarbija ootab selgust

PRESSITEADE 4.07.2018 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts Eestimaa Talupidajate Keskliit Valga Põllumeeste Liit Eesti Tarbijakaitse Liit Eesti Naisliit   Tarbija ootab selgust  Eesti Tarbijakaitse Liit, Valga Põllumeeste Liit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts ja Eesti Naisliit,  andsid täna Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle avaliku kirja toidutööstustele, Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele, milles juhitakse tähelepanu toidutoodete eksitavale […]

Tarbijal on õigus teada, mis on alkohoolsetes jookides.

Täna,  4.juulil 2018,  andis Eesti Tarbijakaitse Liit üle Riigikogu esimehele Eiki Nestorile  Eesti Tarbijakaitse Liidu ja Eesti Karskusseltsi pöördumise Vabariigi Valitsusele, et kohustada alkoholitootjaid avaldama oma toodete pakendite märgistusel koostisosade loetelu ja toitumisalane teave kohustuslikus korras.   EESTI TARBIJAKAITSE LIIT, EESTI KARSKUSSELTS. Tarbijal on õigus teada, mis on alkohoolsetes jookides.   Alates 1978. aastast on […]

Euroopa standardiorganisatsiooni ANEC aastakoosolek Brüsselis. 5-6. juuni 2018

              Euroopa standardiorganisatsiooni ANEC aastakoosolek Brüsselis. 5-6. juuni 2018  Brüssel   ANEC on asutatud 1995. aastal kui rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon ja ja ta esindab 34 riiki – Euroopa liikmesriikide tarbijaid, kolme EFTA riiki, Makedooniat, Serbiat ja Türgit.   Eesti Tarbijakaitse Liit on ANEC-i täisliige alates 2004. aastast. ANEC mitte ainult ei esinda tarbijaid vaid tegutseb selle nimel, […]

Põhitõed teenuse ohutuse tagamiseks

Tarbijakaitseamet: Elamusteenuse pakkujad peaksid end rohkem kontrollima Iga elamusteenuse, näiteks batuudirendi, mängutoa, seikluspargi, liumäe või muude puhul esineb erinevaid riske, mistõttu tasub ettevõtjail sisse seada enesekontrolli süsteem. Nii saab riskid maandada juba eos ja hoida olukorral pidevalt silm peal. Samuti tuleb olla valmis tegutsemiseks ka õnnetuste korral. Elamusteenuste pakkumisel on ettevõtja vaates hõlmatud korraga nii […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!