Eesti Tarbijakaitse Liit on loodud aastal 1994. ning selle põhikiri on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute Seaduse nõuetega 22.03.1997. Liidu põhikirja praegu kehtiv versioon võeti vastu ETL üldkoosolekul  28. juuni 2010. a. ning vastavalt sellele põhikirjale on Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Estonian Consumer Union
(Eesti Tarbijakaitse Liit) MTÜ
is a member of: the

CI – Consumer International;
BEUCEuropean Consumers’ Organisation
ANEC – the European consumer voice in standardisation

* ETL & The European consumer voice in standardisation

Uudiseid meilt ja mujalt

TTJA: EL tarbija nõustamiskeskus: tarbijad vaidlevad välismaiste korraldajatega ära jäänud ürituste pärast

EL tarbija nõustamiskeskuse pressiteade, TTJA oktoober 2020 EL tarbija nõustamiskeskus: tarbijad vaidlevad välismaiste korraldajatega ära jäänud ürituste pärast Koroonakriis põhjustas enamus ürituste, sealhulgas kontsertide ära jäämise. Sageli on Eestis toimuma pidanud kontsertide korraldajateks teise riigi ettevõtjad, mistõttu laekub Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusele kaebusi piletiraha tagasi nõudvatelt tarbijatelt. Enamasti käivad vaidlused Lätis registreeritud korraldajatega, kes pakuvad […]

ETL: Euroopa Parlament soovitab veebiturgude rangemat reguleerimist.

EESTI TARBIJAKAITSE LIIT,  21.oktoober 2020 Tallinn Sakala 23a   Euroopa Parlament soovitab veebiturgude rangemat reguleerimist. Mõned nädalad enne digitaalseid teenuseid käsitleva seadusandliku ettepaneku  avaldamist võtsid parlamendiliikmed eile vastu soovitused selle suure reformi rangemaks reguleerimiseks. Digitaalteenuste seaduse eesmärk on uuendada  ELi reegleid, mis pärinevad 2000. aastast ja mis puudutavad platvormide rolli veebipoodides ning kaupade ja teenuste […]

Pressiteade_ TTJA algatas reisiettevõtja Activetours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Pressiteade Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 16.10.2020 TTJA algatas reisiettevõtja Activetours OÜ tagatise kasutamise menetluse Reisiettevõtja Activetours OÜ (registrikood: 12245178) teavitas 14.10.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi reisijate ees, millest tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse. TTJA kogub reisijatelt avaldusi ära jäänud pakettreisi või […]

ETL: Euroopa Komisjon võtab vastu uue kemikaalistrateegia.

           Euroopa Komisjon võtab vastu uue kemikaalistrateegia.   15.oktoober 2020 Tallinn 10141 Sakala 23a   Euroopa tarbijaorganisatsioonid on Komisjoni juba pikemat aega kutsunud üles ajakohastama Euroopa kemikaalistrateegiat, mida Komisjon viimane kord uuendas 2001.aastal ja on ilmselge, et praegused kemikaalieeskirjad on ebapiisavad. Strateegia on samm liikumisel nullsaaste eesmärgi poole, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe üks olulisemaid […]

TTJA: Pressiteade_ Seoses kütteperioodi algusega tuletab TTJA meelde gaasiseadmete hooldamise vajadust

Pressiteade Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 10.2020 Seoses kütteperioodi algusega tuletab TTJA meelde gaasiseadmete hooldamise vajadust Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida.  „Hoolduse õigeaegsel tegemata jätmisel või vale seadistamise korral võib seadme töö efektiivsus väheneda,“ selgitas TTJA […]

TTJA algatas reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Pressiteade Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet oktoober 2020 TTJA algatas reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ tagatise kasutamise menetluse Reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ (registrikood: 10658344) teavitas 02.10.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi reisijate ees, millest tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse. TTJA kogub reisijatelt avaldusi ära […]

ETL: Tarbijate päringud ja kaebused koroonaajal.

Tarbijate päringud ja kaebused koroonaajal. Meie elukorraldus kriisi tingimustes muutus üleöö. Muutus ka ostlemine ja inimeste käitumine sotsiaalmeedias. Mure homse pärast halvas paljude tarbijate tavakäitumise ja ratsionaalse mõtlemise kuna poed osteti päevaga kaupadest lagedaks ja tõi meile meelde üheksakümnendad – kogu raha kaubaks! Suurema koguse toidu ostmist ei saa kaupleja keelata, sest seadustes sellekohaseid sätteid […]

ETL: Mida tarbijad arvavad tehisintellekti kohta.

Tehisintellekti abil töötavad tooted ja teenused jõuavad üha rohkem meie ellu ja mõjutavad meid otseselt. Tarbijate teadmised tehisintellektist on aga suhteliselt madalad ja on ka neid, kes pole sellest midagi kuulnud. Teadlikumad tarbijad näevad tehisintellektis tohutut potentsiaali ja on veendunud, et see on samm tuleviku suunas, aga samas tekitab see neis mitmesuguseid küsimusi. Näiteks väidavad […]

⁣TTJA: Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul pea meeles:⁣

Kui Sa oled kauplejaga asja ostmiseks või teenuse saamiseks sõlminud lepingu oma kodus, oma töökohas, tänaval, kaubanduskeskuses või kaubanduskeskuse parklas, siis tea, et sellisel viisil sõlmitud lepingu puhul on tegemist väljaspool äriruume sõlmitud lepinguga.⁣ ⁣ Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul pea meeles:⁣ ⁣ enne lepingu allkirjastamist on Sul õigus ja kohustus tutvuda lepingutingimustega.⁣ ⁣ kui […]

ETL: Euroopa Liidu uus tarbijakaitse tegevuskava.

Euroopa Liidu uus tarbijakaitse tegevuskava. Euroopa Liit valmistub aasta lõpus esitama oma uut tarbijakaitse strateegiat, mille eesmärk on ajakohastada Euroopa Liidu tarbijapoliitikat, et lahendada digitaalsest ja Keskkonnaküsimuste kasvavast tähtsusest tulenevaid uusi probleeme, millega tarbijad silmitsi seisavad: –           Kaitsta paremini haavatavaid tarbijaid COVID-19 kriisi tõttu muutunud majanduslikus olukorras; See algatus hõlmab õigusaktide muutmist järgmistes valdkondades : tarbijate […]

Loe kõiki uudiseid ja teateid

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!