Lõpp rändlustasudele.

 

Alates 15.juunist saavad enamik eurooplasi reisides Euroopa Liidus kasutada oma mobiiltelefone samadel tingimustel mis koduski.

Euroopa tarbijaorganisatsioonid on kaua aega rändlustasude vastu võidelnud ja nüüd lõpuks on see lahing võidetud.

Mobiilioperaatorid, kes väidavad, et nende äri läheb nüüd kas põhja või nad on sunnitud tõstma kohalike makse on ebaausad. Tarbijaorganisatsioonid ja regulaatorid peavad hoidma telekomi firmadel silma peal, aga tarbijad saavad vajadusel hääletada jalgadega.

Lõpp rändmustasudele on kahtlemata hea uudis tarbijatele kes reisivad, samas võivad hinnad olla vägagi soolased kui helistate kodunt mõnda Euroopa riiki.

Seega peaks Euroopa Liit järgmisena ka need hinnad alla tooma.

 

Linda Läänesaar

Tegevdirektor

Eesti Tarbijakaitse Liit

6411697

 

 

Tarbijapoliitika tulevased väljakutsed Euroopas.

9.mail 1950. aastal esitles Robert Schuman oma kuulsat deklaratsiooni, millega pandi alus Euroopa Liidu moodustamisele.

Umbes samal ajal tekkisid ka esimesed tarbijaorganisatsioonid Euroopa Liidus.

Hakkas arenema uus dünaamiline turumajandus, mis pakkus hulgaliselt võimalusi nii äripoolele kui ka tarbijatele.
Seistes silmitsi uute võimalusteja valikutega vajasid tarbijad ka sõltumatut nõustamist.

Euroopa laienemise ja suurema integratsiooni tingimustes sai tarbijakaitse ka
piiriülese dimensiooni. 1975. aastal võeti vastu esimene tarbijakaitse alane programm.
Sellest ajast alates on tarbijapoliitika seadusandlik raamistik pakkunud Euroopa Liidu kodanikele erinevaid hüvesid ja mõjutanud nende igapäevast elu viisil, millest neil varem ei olnud aimugi.

Kas te teadsite, et on olemas ranged hügieeni ja ohutuse nõuded toidule, mida tootmis- ja turustamisahela kõikides etappides tuleb järgida.
Tänu üle-euroopalisele kiirhoiatussüsteemile RAPEX eemaldatakse ohtlik toodeturult.

Märgistuse nõuded tagavad, et tarbijad saavad toodete koostise kohta nii täpse teabe ja
samuti võimaldavad langetada ostuotsuse tervisliku valiku kasuks.

Kas te teadsite, et Euroopa Liidu regulatsioonidega on paika pandud ranged ohutuse standardid kindlustamaks, et mänguasjad, lasteriided jne. tooted peavad olema ohutud sõltumata sellest kus need on toodetud.

Kas te teadsite, et lennureisi tühistamise või viivituse korral on reisijatel õigus abile ja rahalisele hüvitisele.

Tänu Euroopa Liidu seadustele on tarbijate õigused kaitstud kui nad ostlevad internetis, samuti võivad nad usaldada tervise, keskkonna ja isikukaitse standardeid ja on nüüdsest lõplikult vabad ka rändlustasudest.

Euroopa on positiivselt mõjutanud tarbijate igapäeva elu väga erineval moel kehtestades standardeid, mis on eeskujuks paljudele tarbijatele globaalselt.

Kuid tulevik võib olla vähem roosiline ja eesseisvaid väljakutseid ei tohiks praegu alahinnata.
Poliitilised kriisid, Brexit, suurenev lõhe Euroopa kodanike ja liidrite vahel on reaalsus.

Kogu Euroopast kostub hääli, mis ärgitavad Euroopa Liitu olema kodanikele lähemal.
Ja neil on 100% õigus!

Sest ainult koos tegutsedes on meil võimalik saavutada püstitatud eesmärke.
Aga kuidas taastada usaldust? Usume, et ainult tugeva ja tulevikku vaatava tarbijapoliitikaga, sest me kõik oleme tarbijad. Tarbijatele tuleb anda vahendid oma õiguste jõustamiseks ja selleks vajavad tarbijad EL kollektiivsete kaebuste süsteemi.
Tuleb võidelda selle eest, et toodetele antaks pikemad garantiid ja tarbekaubad oleksid kauakestvad.
Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijaorganisatsioonid, kes on liitunud Euroopa tarbijate katusorganisatsiooniga BEUC julgustavad täna, 9.mail, Euroopa liidreid tõstma tarbijate huvid esiplaanile.

Eesti Tarbijakaitse Liit on täieõiguslik Euroopa Tarbijate Organisatsiooni BEUC Eesti liige.

Vahendanud:
Linda Läänesaar
BEUCi Eesti esindaja
ja ETL-i tegevdirektor

6411697

 

Lennukompaniid ei järgi piisavalt Euroopa Liidu reisijate õigusi.

Euroopa Tarbijate katusorganisatsiooni BEUC kuue liikmesorganisatsiooni poolt läbiviidud uuringust selgus, et reisijad saavad harva abi või hüvitist lendude viivituse või tühistamise korral.

Uuringu käigus küsitleti 11237 tarbijat Austriast, Belgiast, Brasiiliast, Taanist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist ja Hispaaniast, kes olid viimase 12 kuu jooksul reisinud.

Kolme tunnise viivituse või lennu tühistamise eest on reisijal õigus saada hüvitist, kuid seda reeglit järgitakse vaid 25% juhtumite puhul.

Üle kahe tunnise lennu viivituse või reisi tühistamise korral on reisijal õigus saada tasuta toitu ja jooki kuid ka seda õigust järgitakse vaid 46% juhtumitest.

Uuringu tulemused on murettekitavad seepärast, et vaatamata sellele, et Euroopa Liit on kehtestanud kindlad reeglid ignoreerivad lennufirmad neid omavoliliselt ja ka järelevalveasutused ei jõusta neid piisavalt.

Lennureisijate õigusi tuleb kaitsta kõikide rikkumiste puhul ja mitte ainult nendele reisijatele kes esitavad kaebuse.

Linda Läänesaar
Tegevdirektor
6411697

Head uudised tarbijatele Euroopa Parlamendist

Täna, 25.aprillil, hääletas Euroopa Parlamendi siseturu ja tarbijakaitse komitee (IMCO)  selle poolt, et kõrvaldada takistused, mis piiravad tarbijate ostlemist internetis Euroopa Liidus.

Nagu senine praktika on näidanud keelduvad kauplejad tihti müümast toodet või teenust tarbijatele teistest liikmesriikidest. 2015. aasta uuringust selgus, et ainult 37% ülepiiri ostudest osutusid edukateks.

Tekst, mis täna vastu võeti ei luba  kauplejatel enam keelduda toodede ja teenuste müümisest tarbijatele teistest Euroopa Liidu riikidest.

Samuti keelustas Komitee geoblokeeringu digitaalse sisuga toodetele nagu e-raamatud, online mängud ja muusika teenused.

Kahjuks küll võivad kauplejad endiselt keelduda müümast audiovisuaalseid teenuseid nagu filmid ja TV välismaistele tarbijatele.

Viide 2015 a.mystery shoppingu uuringule:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!